Zasada zachowania pędu

Zasadę zachowania pędu słownie możemy sformułować następująco:

Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych działających na układ jest równa zeru, to całkowity wektor pędu tego układu pozostaje stały.

Zapis matematyczny wygląda następująco:

zasada zachowania pędu