Zasada zachowania energii

Zasada zachowania energii jest jedną z kilku podstawowych zasad zachowania w fizyce. Jak dotąd nie wykryto zjawiska które mogłoby przeczyć tej zasadzie. W najbardziej ogólnej postaci zasadę tą można sformułować następująco: Energia może być przekształcana z jednej formy w inną, ale nie może być wytwarzana, ani niszczona; energia całkowita jest wielkością stałą. Innymi słowy energia całkowita to znaczy suma: energii kinetycznej, potencjalnej, wewnętrznej i wszystkich innych rodzajów energii nie zmienia się.

zasada@20zachowania@20energii