Zajęcia kreatywne dla dzieci, które rozwiną ich inteligencję

Piłka nożna, taniec, pianino, języki obce, a nawet szachy – istnieje wiele zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, które mogą przyprawić dorosłych o zawrót głowy. W pewnym momencie swojej kariery rodzicielskiej, będzie musiał zadecydować na jakie zajęcia dodatkowe zapisać swoje dziecko? Bo nadprogramowe lekcje to już nie tylko dodatek do planu dnia dzieci, ale pewnego rodzaju obowiązek. Postęp edukacyjny w dzisiejszych czasach pozwala nam wybrać zajęcia pozalekcyjne, które nie tylko będą atrakcyjnym dla dziecka wypełnieniem dnia, ale pozwolą im rozwinąć ich inteligencję. Poniżej przedstawiamy kreatywne zajęcia dla dzieci, które korzystnie wpłyną na rozwój ich umysłu poprawiając wyniki nauki w szkole.

Zajęcia z języków obcych

Nauka języków obcych to nie tylko korzyści na przyszłość w postaci opanowania drugiego języka i znalezienia lepszej pracy w kraju lub za granicą. To także liczne zalety w chwili obecnej. Wielu rodzicom podczas zapisu swojego dziecka na lekcje języka obcego przyświeca cel lepszego startu w dorosłe życie ich pociechy. A nauka drugiego języka to także lepsza pamięć, świadomość społeczno – kulturowa, rozwój mowy, a także szybsze przyswajanie nowego materiału. Im wcześniej zapiszesz swoje dziecko na zajęcia z wybranego języka obcego, tym lepiej, gdyż plastyczność umysłu dzieci sprawia, iż podstawowy materiał opanowują niezwykle szybko i skutecznie.

Zajęcia z arytmetyki mentalnej

Pomimo tego, iż metoda ta została opracowana ok. 2000 lat temu, w Polsce jest to dość nowy sposób na rozwój zdolności umysłowych i kreatywnych dziecka. Głównym celem szkolenia z arytmetyki mentalnej jest nauka szybkiego liczenia w pamięci. Jednak nauka ta, tak doskonale trenuje możliwości mózgu pobudzając równomiernie obydwie półkule, że dzięki temu możemy maksymalnie rozwinąć intelektualny i twórczy potencjał dziecka. Po kursie z matematyki mentalnej dziecko zdobywa wiele umiejętności – nie tylko matematyczne, ale takie jak zdolność skupienia się w różnych warunkach, podejmowanie szybkich i rozsądnych decyzji oraz logiczne myślenie podczas rozwiązywania problemów czy zadań. Arytmetyka mentalna wszechstronnie rozwija dziecko i zwiększa jego postępy w nauce szkolnych przedmiotów.

Zajęcia z gry na instrumencie

Gra na instrumencie to pewnego rodzaju trening ciała, uczuć i umysłu. Dzięki temu, iż wszystkie te sfery są aktywowane i wzmacniane podczas gry, przynosi ona także korzyści w innych działaniach, takich jak nauka szkolna czy twórczość dziecka. Gra na instrumencie to niezwykle konstruktywny sposób na spędzanie czasu, gdyż rozbudza kreatywność dziecka, uczy koncentracji, poprawia pamięć i koordynację ruchową , a także pomaga wyrażać emocje przy jednocześnie świetnej zabawie! Warto zaznajamiać dziecko z muzyką od jak najwcześniejszych lat, a gdy już rozwinie swoje możliwości koordynacyjno – ruchowe, zapisać je na zajęcia z wybranego instrumentu.

Zajęcia komputerowe

Technologie informacyjno – komunikacyjne opanowały już na dobre nasze czasy. Nowoczesne społeczeństwo musi rozumieć podstawowe zasady działania komputerów. Wraz z postępem technologicznym i rozwojem edukacji, na szkolnym rynku pojawiły się dodatkowe zajęcia komputerowe. Mają one na celu przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy komputerowej poprzez zrozumienie jak działają poszczególne urządzenia elektroniczne, a także nauczenie jak można wykorzystywać technologie w sposób twórczy. To wszystko wpływa bezpośrednio na inteligencje dziecka, znacznie ją rozwijając.