Właściwości fizyczne i chemiczne – które to?

Właściwości wszystkich substancji możemy podzielić na dwie grupy: właściwości fizyczne i chemiczne.

Właściwości fizyczne

Określasz je w oparciu o zjawiska fizyczne – czyli procesy.

 • rozpuszczalność (rozpuszczanie to zjawisko fizyczne)
 • temperatura topnienia i wrzenia
 • barwa
 • higroskopijność (zdolność do pochłaniania wody)
 • skręcalność światła spolaryzowanego (optycznie czynne związki organiczne)
 • zapach
 • stan skupienia
 • postać (kryształy, włókna, grudki, bezpostaciowe)
 • gęstość
 • przewodnictwo elektryczne
 • zachowanie w polu magnetycznym
 • twardość
 • kruchość
 • ciągliwość
 • kowalność
 • przewodnictwo ciepła (czy jest to izolator ciepła czy może dobry przewodnik)
 • lepkość
 • powierzchnia: połysk, matowa, chropowata, porowata

Właściwości chemiczne

Te oparte są o zachodzenie reakcji chemicznych.

 • palność
 • toksyczność
 • smak (odczuwanie smaku polega na zajściu rekacji chemicznej – substancja bezpośrednio styka się z naszymi receptorami i powoduje reakcję organizmu)
 • reaktywność
 • reakcje z kwasami lub zasadami
 • działanie utleniające lub redukujące
 • rozkład na prostsze substancje
 • korozja

Przy uczeniu się właściwości pierwiastków i związków chemicznych do matury zwróć szczególną uwagę na:

1. dla metali

 • gęstość (czy metal jest lżejszy od wody, czy bardzo ciężki),
 • wyjątki: złoto i miedź wyróżniają się barwą, rtęć – stanem skupienia
 • toksyczność
 • kowalność (które metale są bardzo plastyczne a które nie)
 • działanie utleniające i redukujące (zajrzyj do szeregu elektrochemicznego pierwiastków i zobacz które znajdują się przed a które za wodorem), reakcje z kwasami utleniającymi i nieutleniającymi
 • aktywność (również szereg elektrochemiczny) – reakcja z kwasami, inne charakterystyczne reakcje, amfoteryczność
 • przewodnictwo
 • zastosowanie (np: glin – folia aluminiowa, tytan – promy i bazy kosmiczne, miedź – przewody elektryczne, wolfram – żarówki, platyna – katalizator w reakcjach przyłączania wodoru do związków organicznych, elektrody w ogniwie wodorowym)

2. dla niemetali:

 • barwa
 • stan skupienia
 • rozpuszczalność
 • aktywność
 • charakterystyczne reakcje
 • zapach
 • toksyczność
 • odmiany alotropowe (jeśli są)
 • zastosowanie (np: ozon – dezynfekcja wody w basenach, chlor – dezynfekcja wody, fluor – wzmacnianie szkliwa, siarka – unieszkodliwienie rozlanej rtęci, węgiel – opał, ołówki itp)

3. dla związków chemicznych

 • barwa i zapach (czasem także smak)
 • stan skupienia
 • postać (proszek, grudki, kryształy)
 • rozpuszczalność w wodzie i w rozpuszczalnikach niepolarnych
 • reakcje z kwasami, zasadami,
 • reakcje charakterystyczne
 • toksyczność
 • właściwości utleniające lub redukujące (np: KMnO4 – silny utleniacz, K2SO3 – dobry reduktor)
 • kwasy i zasady (moc), tlenki (kwasowe, zasadowe, amfoteryczne, obojętne), sole (hydrolizujące, obojętne, kwaśne, zasadowe)
 • zastosowania (np: nadmanganian potasu – reakcje utleniania np w chemii organicznej, wodorotlenek magnezu – środek na nadkwaśność żołądka)

Jak widzisz niewiele się te kryteria od siebie różnią, ale myślę, że odrobinę będą Cię w stanie nakierować.

Jeśli chcesz się tego szybko nauczyć – łap do ręki zbiór zadań z chemii nieorganicznej (lub maturalny) i rób po kolei zadania z właściwości fizycznych i chemicznych. Jeśli najpierw spędzisz miesiąc nad książką, a potem kolejny na zadaniach – efekt będzie taki sam jak po jednym miesiącu rozwiązywania zadań.

Oczywiście, być może wygodnie Ci jest uczyć się w inny sposób – więc rób to tak, jak Ci najwygodniej 😉

Jednak gdy rozwiazujesz test a nie znasz odpowiedzi – łapiesz za książkę i uczysz się na miejscu, to taka „zastosowana” wiedza często na dłużej zapada w pamięć.