Uczniowie mistrza

Fryderyk Chopin nie pozostawił swojego potomstwa, jednakże można uznać, że część jego talent, techniki gry I sposobu, w jaki traktował instrument przeszło na jego uczniów, których uczył w trakcie początków, jak I u szczytu kariery. Przekazywanie innym swojej wiedzy było dla artysty nie tylko źródłem dochodu, które w późniejszym czasie względem innych zarobków było znikome, ale przede wszystkim źródłem radości, jaką dawała gra innych, po jego czujnym okiem.

Z relacji uczniów jasno wynika, że był on nauczycielem cierpliwym, dokładnym i wyrozumiałym, jednocześnie potrafiąc nauczać bardzo wiele w krótkim czasie. Wszyscy jego uczniowie doskonale rozumieli się z instrumentem. Oczywiście Chopin uczył także polaków, a na liście jego klientów znajdowali się między innymi: Marcelina Czartoryska, Maria Kalergis, Ignacy Krzyżanowski (z rodziny matki), Karol Mikuli, Delfina Potocka i Zofia Zaleska. Do najzdolniejszych, którzy potrafili wykorzystać nauki Chopina należeli ci, którzy wyszkolili zgodnie z poznanymi zasadami następne pokolenia, a do takowych należeli: Raul Koczalski, Aleksander Michałowski i Maurycy Rosenthal, którzy to zrobili karierę w świecie muzyki dzięki uczniom Chopina. Niesamowitym jest, iż siła Fryderyka i jego zdolność do przekazywania informacji przetrwały próbę czasu. Nawet dzisiaj, mówi się o technice gry według Fryderyka Chopina, która przekazywana z pokolenia na pokolenie tworzy swojego rodzaju standard w świecie muzyki klasycznej. Nie każdy może sobie pozwolić na to, ażeby utwory Chopina, wychodziły spod jego palców w taki sposób, w jaki powinno być to zagrane, jako że muzyka, to przede wszystkim gra duszy i serca, co nie wszyscy potrafią osiągnąć.

Dzisiaj, Fryderyk Chopin jest nie tylko wielkim talentem ale przede wszystkim legendą, która co jakiś czas urzeczywistnia się w czyjejś grze. Istnieją na świecie ludzie potrafiący odwzorować Chopinowski charakter w trakcie gry, co z kolei miłośnikom twórczości Fryderyka pozwala na pamiętanie jak powinny brzmieć jego kompozycje. Bycie uczniem Chopina, czy też pozostawanie w kręgu osób, które miały z nim bezpośredni kontakt nawet na przestrzeni dziejów jest rzeczą niesamowitą, która daje absolutnie niepowtarzalne odczucia i wspomnienia.