Studia MBA – kto może studiować i jakie korzyści przynoszą studia menedżerskie

MBA pochodzi od tytułu absolwenckiego Master of Business Administration, który swoje korzenie zapoczątkował w latach 50 XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Celem studiowania na MBA było zdobycie wykształcenia dla wyspecjalizowanej kadry kierowniczej, w której łączono teorię z praktyką na wzór pierwszej amerykańskiej szkoły biznesu. W obecnych czasach, choć wiele się zmieniło w systemach nauczania, cel pozostał taki sam, czyli zdobycie umiejętności menedżerskich na wysokim poziomie, gdzie zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności praktyczne idą zgodnie w parze. Wymagania, które na każdym kroku czekają kadrę zarządzającą biznesem, nie są łatwe do spełnienia, ciągle się zmieniają wraz z warunkami prosperowania każdego biznesu, dlatego nieustanny rozwój kompetencji kierowniczych, menedżerskich to podwalina, fundament, na którym każdy dobry lider zespołu powinien budować swoją karierę zawodową oraz własne, nowatorskie modele biznesowe.

Studia MBA – szkoła kadry menedżerskiej

kadra menedżerska

Przed każdym menedżerem stoi trudne zadanie, czyli rozważne, mądre zarządzanie przedsiębiorstwem, zasobami ludzkimi, podejmowanie trudnych, niejednokrotnie ryzykownych, ale trafnych decyzji w oparciu o zasady ekonomii, prawa, marketingu, księgowości, rachunkowości, public relations.

Są to umiejętności, kompetencje, które każdy przyszły manager czy lider zdobywa podczas procesu kształcenia na studiach o określonej specjalizacji – tak więc ten rodzaj studiów, czyli studia podyplomowe wybierają absolwenci prawa, ekonomii, zarządzania czy finansów, by móc dzięki zdobytej wiedzy i praktyce kreować nowoczesne strategie zarządzania biznesem.

Studia MBA wybierają więc najczęściej kadry kierownicze wyższego szczebla przedsiębiorstwa, dyrektorzy, prezesi, członkowie organów statutowych spółek handlowych, menedżerowie o różnych specjalizacjach, którzy w przyszłości chcą zajmować wyższe stanowiska kierownicze. Kształcenie pozwoli im także uzyskać awans i korzystać z szerokiego spektrum umiejętności teoretycznych i praktycznych zdobytych podczas kształcenia na studiach MBA.

Cechy dobrego managera

kadra managerska

Czy dobry manager powinien mieć jakieś konkretne predyspozycje do kierowania
i zarządzania zespołem?

Oczywiście, że tak – predyspozycje wrodzone do bycia liderem to m.in.:

 • chęć ciągłego doskonalenia się, zdobywania wiedzy,
 • szukanie nowych rozwiązań, wyzwań, strategii,
 • umiejętność organizacji pracy i zarządzania czasem,
 • zdolność podejmowania decyzji, ryzyka,
 • umiejętność wyznaczania celów, priorytetów,
 • orientacja na rezultaty swoich działań, oraz działań pracowników,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • odporność na stres.

Prócz powyższych predyspozycji studia MBA i ich ukończenie wyposaża zawodowych menedżerów w takie umiejętności jak:

 • kierowanie pracą zespołową na wysokim poziomie,
 • nabycie pewności siebie w podejmowaniu decyzji, ryzyka,
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,
 • wdrażanie nowatorskich rozwiązań biznesowych,
 • zarządzanie projektami,
 • negocjacje i mediacje biznesowe,
 • coaching i mentoring jako umiejętności motywujące podległy zespół, współpracowników,
 • kompetencje interpersonalne w prowadzeniu szkoleń, konferencji, wystąpień publicznych,
 • i wiele, wiele innych, zależnych od specjalizacji wybranej uczelni.

Kiedy wybrać studia MBA

 

studia managerskie

Studia MBA to zazwyczaj roczne studia podyplomowe, tak więc by je ukończyć, należy wcześniej skończyć studia, które w jakimś stopniu będą dobrą podbudową do przyszłego kierunku studiów, choć nie jest to warunek absolutnie konieczny.

Dobrze jednak, gdy ukończyliśmy studia z prawa, ekonomii, rachunkowości, zarządzania, marketingu – absolwenci tych kierunków będą mile widziani, gdyż na studiach MBA zagadnienia z tych dziedzin będą szeroko poruszane.

Niemniej jednak absolwenci innych kierunków również z powodzeniem mogą rozpocząć naukę i zdobyć w przyszłości wykształcenie managerskie, gdyż każda uczelnia posiada różnorodne kierunki kształcenia MBA.

I tak dla przykładu uczelnia Collegium Humanum w Warszawie posiada między innymi takie kierunki studiów MBA jak:

 • Art&Science – Nowe Media w Biznesie
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Menedżer Sportu i Kultury,
 • Mobille&Digital Marketing,
 • Przywództwo i Coaching,
 • Zarządzanie w Agrobiznesie,
 • Zarządzanie w IT,
 • Zdrowie Publiczne,
 • Administracja Publiczna,
 • oraz wiele, wiele innych.

Przyglądając się kierunkom studiów MBA można zauważyć, że studenci różnych specjalności popularnych kierunków studiów znajdą odpowiedni kierunek studiów managerskich – wystarczy jedynie chęć rozwoju i wzbogacenia swoich umiejętności o nowe, bardziej nowoczesne rozwiązania, które przyniosą w efekcie końcowym efekt w postaci awansu zawodowego, możliwość podwyższenia statusu, prestiżu zawodowego, prowadzenia i zarządzania dużymi przedsiębiorstwami, korporacjami w Polsce i za granicą, gdyż często partnerami polskich uczelni są uczelnie zagraniczne.

Kluczowe i bardzo ważne jest również doświadczenie zawodowe i praktyka zawodowa
w kierowaniu zespołami ludzkimi, praca na kierowniczych stanowiskach – w kształceniu przyszłych managerów duży nacisk kładzie się właśnie na praktykę połączoną z teorią, więc umiejętności interpersonalne są niezmiernie ważne.

Często też, by aplikować do konkretnej uczelni, należy udokumentować co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Jednym słowem kończąc studia Master of Business Administration możemy rozwijać swoją karierę zawodową w przedsiębiorstwach, instytucjach międzynarodowych, będziemy doskonale przygotowani, by wdrażać i analizować modele biznesowe w nowatorski sposób, na różnych szczeblach i w każdym miejscu na świecie.

Podsumowanie

Jeśli posiadamy cechy lidera, przywódcy, wizjonera, posiadamy podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych, rachunkowych, księgowych, interesujemy się gospodarką światową, potrafimy również organizować pracę zarówno swoją jak i i innych, znamy mechanizmy zachodzące w biznesie, lubimy wyzwania i ryzyko, to dobrym pomysłem jest podjęcie studiów menadżerskich.

Studia tego typu w ostatnich czasach cieszą się mianem studiów prestiżowych, elitarnych wręcz, gdyż są uznawane za zawodową trampolinę, przepustkę do kariery zawodowej
w biznesie na wysokich stanowiskach kierowniczych w Polsce i za granicą czy też możliwość biznesowej współpracy z dużymi, światowymi korporacjami.

Absolwenci studiów MBA prócz szerokiej wiedzy biznesowej mogą pochwalić się dodatkowymi umiejętnościami, których nie można nauczyć się czy rozwinąć na innych kierunkach, czyli np. programy MBA przewidują stosowanie nowoczesnych technik zarządzania z wykorzystaniem najróżniejszych narzędzi menedżerskich, których jest sporo – a umiejętność stosowania ich jest z kolei bardzo pożądana do aplikowania na prestiżowe stanowiska pracy nie tylko w Polsce.