Solwoliza

Solwoliza jest reakcją chemiczną. W wyniku solwolizy określony związek chemiczny, który znajduje się w roztworze, reaguje z rozpuszczalnikiem, jonem liatowym bądź lioniowym. Najczęściej jest tak, iż w czasie reakcji solwolizy cząsteczka rozpuszczalnika działa jako tak zwany czynnik nukleofilowy. Stężenie rozpuszczalnika podczas omawianej reakcji chemicznej jest zasadniczo niezmienne.

Mianem solwolizy można określić również reakcje, jakie zachodzą w mieszaninie rozpuszczalników. Tutaj jednak warunkiem koniecznym jest to, iż czynnik nukleofilowy w środowisku reakcji występuje w sporym nadmiarze w stosunku do substratu głównego. W zależności od tego, jaki jest reagujący rozpuszczalnik, solwoliza może mieć różne nazwy. I tak przykładowo, jeśli rozpuszczalnikiem jest kwas octowy, reakcja chemiczna zwana jest acetolizą. Z kolei alkoholizą określa się reakcję chemiczną, w której rozpuszczalnikiem jest alkohol. Gdy rozpuszczalnikiem jest woda, reakcja chemiczna to hydroliza.

Hydroliza jest reakcją podwójnej wymiany przebiegającej pomiędzy wodą i substancją w niej rozpuszczoną. Reakcja ta często jest odwracalna. W wyniku hydrolizy powstaną różne związki chemiczne. Reakcja ta jest wykorzystywana między innymi w przemyśle chemicznym. Hydroliza bardzo często przeprowadzana jest w obecności katalizatorów takich jak zasady czy kwasy, w celu przyspieszenia zachodzenia reakcji chemicznej. Alkonoliza również jest reakcją chemiczną podwójnej wymiany. Zachodzi ona pomiędzy alkoholem oraz innym związkiem organicznym. Najczęściej są to estry.