Przygotowanie do matury z angielskiego – co trzeba umieć

Maj zbliża się wielkimi krokami. Wraz z nim zbliża się też najważniejszy egzamin – zwany egzaminem dojrzałości, czyli maturą. Od kilkunastu już lat oprócz polskiego, matematyki i wybranego przedmiotu, zdaje się również język obcy. Z danych kuratorium oświaty wynika, że rok rocznie najwięcej uczniów liceum i technikum decyduje się zdawać język angielski. W ramach matury należy podejść do egzaminu pisemnego oraz ustnego (w 2021 r. matury ustne wyjątkowo są odwołane). Jak się do nich przygotować? Co trzeba umieć, żeby zdać?

Co trzeba umieć, żeby zdać maturę z języka angielskiego?

Matura z języka angielskiego ma sprawdzić, czy uczeń zna środki językowe, rozumie wypowiedzi, umie je tworzyć, reagować na nie, powtarzać. Aby to sprawdzić, egzaminujący przygotowali szereg zadań. Standardowo matura z języka nowożytnego dzieli się na część ustną – w tym roku odwołaną z powodu pandemii – oraz część pisemną – ta może się odbywać na poziomie podstawowym i rozszerzony. Aby zaliczyć maturę na poziomie podstawowym, należy zdobyć 30% punktów z każdej części. Nie jest to zadanie szczególnie trudne. Oznacza, że wystarczy wykazać się minimalnym rozumieniem tego języka i mówić w nim w zakresie podstawowym. Dokładne wytyczne, co musisz umieć, znajdziesz w podstawie programowej z języka angielskiego oraz w wytycznych MEN.

Co powtórzyć przed maturą z angielskiego?

Jeśli jednak marzysz o lepszym wyniku, warto przed egzaminem powtórzyć gramatykę i słownictwo. Matura na poziomie podstawowym z pewnością dokładnie sprawdzi podstawowe zagadnienia gramatyczne. Dlatego podczas przygotowań nie możesz ominąć zasad konstruowania zdań w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Past Continuous, oraz Present Perfect, Future Simple i Future Continuous. Dobrym sposobem na szybką powtórkę czy też bardziej gruntowne przypomnienie sobie angielskich czasów będzie kurs angielskiego online z Metodą Aktywnego Mówienia. Zrób powtórkę z Present Continuous w 24 minuty, oglądając film na https://www.youtube.com/watch?v=YRe-hR6QNjk.

W zakresie słownictwa dobrze jest powtórzyć czasowniki, a także przymiotniki i przysłówki. Im bogatszy zasób słownictwa, tym z większą łatwością rozwiążesz zadania.

Jak się przygotować do matury z języka angielskiego?

Nawet jeśli na lekcjach angielskiego uważałeś, powtórka przed maturą nie zaszkodzi. Masz jeszcze sporo czasu, by ją zaplanować, w tym roku bowiem egzaminy maturalne zostały przeniesione na początek czerwca. Ułóż więc plan i zacznij po kolei opracowywać konkretne zagadnienia. Z racji tego, że w tym roku matura ustna jest odwołana, skup się przede wszystkim na słuchaniu oraz pisaniu. Nie oznacza to jednak, że masz porzucić ćwiczenie mówienia. Dzięki Metodzie Aktywnego Mówienia szybciej łatwiej i skuteczniej przyswoisz czasy angielskie. Budowanie i wypowiadanie na głos zdań sprawi, że lepiej zrozumiesz konstrukcje danego czasu i później w podczas zadania pisemnego łatwiej będziesz tworzył wypowiedź. Pamiętaj, aby robiąc powtórkę skupić się na tematach, które zazwyczaj poruszane są na egzaminach. Inspiracją w tym zakresie będą arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, a także repetytoria.

Co trzeba umieć na maturę rozszerzoną z angielskiego?

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają możliwość zdawania na maturze języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Decydując się na tę drugą opcję, musisz wiedzieć, że wymagania wobec Ciebie będą wyższe. Egzamin ma bowiem udowodnić, że naprawdę opanowałeś język obcy na wysokim poziomie. W czasie matury oceniana będzie więc nie tylko znajomość czasów i słownictwa, rozumienie tekstów czytanych i ze słuchu, ale także i umiejętność rozpoznawania niuansów językowych, znajomość gramatyki w zaawansowanym poziomie. Przystępując do matury rozszerzonej, musisz więc pisać i mówić używając złożonych, różnorodnych form i słownictwa, rozróżniać style i dostosowywać je do adresata. Przyszykować musisz się także na sporą ilość gramatyki. W arkuszu może znaleźć się wszystko – czasy Past Perfect Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous, strona bierna, mowa zależna, wszystkie okresy warunkowania, konstrukcje bezokolicznikowe, sposoby wyrażania przypuszczeń, zdania podrzędnie i współrzędnie złożone, pytania pośrednie, przedimki, przyimki, liczebniki.