Nie marnuj energii! – rzecz o kogeneracji

Spalanie różnego rodzaju paliw to podstawa współczesnej gospodarki. I nie chodzi tu tylko o benzynę dla samochodów, czy węgiel dla elektrowni. Wiele branż potrzebuje też ciepła – np. szklarnie muszą utrzymać temperaturę wegetacji, więc korzystają w okresie zimowym z pieców zasilanych gazem lub olejem. Do tego bez prądu (uzyskiwanego w większości z elektrowni węglowych) ani rusz – bez niego nie zasilimy oświetlenia, ani klimatyzacji czy sprzętu: tak biurowego, jak i produkcyjnego.

Stabilność zasilania różnych urządzeń koniecznych dla prowadzenia przedsiębiorstwa to cenny atut. Żyjemy w czasach, w których elektrownie w naszym kraju powoli dostają zadyszki, a eksperci mówią o groźbie blackoutu. Opieranie całości zasilania na sieci przesyłowej jest ryzykowne, zwłaszcza w przypadku coraz bardziej niepewnego klimatu, gdzie jedna wichura czy ulewa mogą zerwać linie wysokiego napięcia lub uszkodzić transformatory. Zbyt wiele rzeczy grozi ciągłemu działaniu przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem może być własny agregat, który będzie zasilał daną wytwórnię.

O ile w przypadku agregatów awaryjnych najłatwiej przechowywać paliwa stałe (ropa, olej napędowy), o tyle w przypadku bardziej praktycznych agregatów lepszym rozwiązaniem jest gaz, dostarczany poprzez rurociągi. Dlaczego warto zdecydować się na gaz? Ponieważ w ten sposób można zapewnić sobie nie tylko źródło prądu, ale również i ciepło – w cenie jednego! Jak to możliwe?

Odpowiedź brzmi: KOGENERACJA.

Kogeneracja to proces, podczas którego w wyniku spalania gazu nic się nie marnuje – spalanie gazu uruchamia prądnicę, ale jednocześnie większa część ciepła uzyskana podczas spalania zostaje odzyskana przez instalację. Ciepło można przekazać dalej do systemów grzewczych w różnej postaci – może to być woda cieplna, para technologiczna… A nawet więcej – kogenerację można wykorzystać też do chłodzenia dzięki procesowi adsorbcji! Innymi słowy – jedno spalanie, dwie korzyści!

Przewagą rozwiązań kogeneracyjnych jest tym samym wydajność i oszczędność energii, ale to nie jedyne korzyści. Przede wszystkim to własne źródło ciepła i prądu, co oznacza mniejsze zapotrzebowanie na prąd pochodzącą z elektrowni – czyli zmniejszamy emisje CO2 w sposób znaczący! Kogeneracja to też szeroki wybór rodzaju gazu – nie musi być to gaz ziemny, a na przykład biogaz z własnej oczyszczalni ścieków, co tylko zwiększy samowystarczalność przedsiębiorstwa.

Kogeneracja to rozwiązanie dobre dla każdego typu przedsiębiorstwa – w zależności od potrzeb, można zaproponować agregaty o różnej mocy. Dzięki temu nie pojawią się nadwyżki energii, z którą nic nie zrobimy prócz ładowania akumulatorów awaryjnych… ale to już temat na zupełnie inny artykuł.