Nadtlenki i ponadtlenki

Nadtlenki

 Są to związki pierwiastków z tlenem, w których tlen występuje na -I stopniu utlenienia (posadają jon O22-). Mają działanie silnie utleniające i są związkami nietrwałymi:

 

Woda ulteniona: 3% roztwór nadtlenku wodoru w wodzie

Perhydrol: 30% roztwór nadtlenku wodoru w wodzie (jest bardzo niebezpieczny dla zdrowa, ma działanie silnie żrące)

Ponadtlenki 

To związki litowców (z wyjątkiem litu), które zawierają jon O2-, a więc tlen przyjmuje tutaj stopień utlenienia równy -1/2

Powstają w wyniku spalenia odpowiedniego (bardzo aktywnego) pierwiastka w tlenie.

Spalanie litowców w tlenie prowadzi do otrzymania ponadtlenków, reakcja zachodzi bardzo gwałtownie, wydzielają się duże ilości ciepła.

Ponadtlenki są nietrwałe, bardzo reaktywne i wykazują działanie silnie utleniające