Na czym polega alfabet brajla?

Pismo Braille’a to najpopularniejszy rodzaj alfabetu dla osób niewidomych. Bywa nazywany także pismem punktowym, z uwagi na swoją konstrukcję, bazującą na sześciu punktach. Jego twórcą był Louis Braille żyjący w XIX wieku we Francji. Obecnie znajomością alfabetu mogą pochwalić się przede wszystkim osoby, którze są uczniami lub absolwentami różnego rodzaju ośrodków dla niewidzących, gdzie nauka jest prowadzona w ramach zajęć. Do takich placówek trafiają z kolei dzieci mające problemy z widzeniem od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa.

Alfabet brajla – podstawowe zasady

Jak zostało już wspomniane, cały system opiera się na znaku tworzącym, który składa się z sześciopunktu. W lewej kolumnie znajdują się punkty 1, 2, 3, zaś w prawej punkty 4, 5, 6. Wszystkie z nich są ułożone pionowo. System bazuje na wypukłych znakach stanowiących kombinację tych punktów. Możliwe jest ułożenie 64 kombinacji, a co za tym idzie, oznaczenie 64 znaków. Każdy z nich symbolizuje określoną literę, znak przestankowy lub pomocniczy. Przykładowo, litera A to pojedyncza wypukłość znajdująca się w miejscu punktu 1, zaś litera B to dwie wypukłości w miejscu punktu 1 i punktu 2.

W jaki sposób można wykorzystać druk brailem?

Obecnie dużą popularnością w kontekście rozwiązań mających pomóc w funkcjonowaniu osobom niewidzącym cieszy się druk brailem. Dziedzinę określa się mianem tyflografiki. Firmy działające w tej branży są w stanie uwypuklić różnego rodzaju rysunki, mapy, schematy, trasy ewakuacyjne itp. Tabliczki z komunikatami skierowanymi do niepełnosprawnych można znaleźć np. w biurowcach, obiektach publicznych, a nawet w muzeach. Druk brailem przydaje się także rodzicom dzieci niewidzących na etapie wychowywania. Dzięki takim rozwiązaniom, funkcjonowanie w otaczającym świecie jest dużo prostsze. Co więcej, tyflografika pozwala realizować wiele różnych pasji, poznawać dzieła artystyczne oraz inne aspekty kultury.