Myślisz o prywatnym liceum? Zastanawiasz się, które wybrać?

Przewaga liceów niepublicznych nad liceami państwowymi z roku na rok jest większa, a fakt, że ukończenie dobrej prywatnej szkoły średniej znacząco ułatwia dostanie się na prestiżowe studia sprawia, że warto poważnie rozważyć jej wybór.

Dlaczego wybór prywatnego liceum jest dobrym rozwiązaniem?

Prywatna szkoła średnia, to miejsce, w którym hołduje się zasadzie: Człowiek uczący się podbije świat. Człowiek nauczony przekona się, jak doskonale został przygotowany do życia w świecie, którego już nie ma. Te słowa Erica Hoffera, amerykańskiego pisarza, filozofa i politologa, doskonale pokazują różnicę między liceum państwowym a liceum prywatnym. W państwowych szkołach średnich przede wszystkim kładzie się nacisk na realizację podstawy programowej, a uczniowie są poddawani presji testów, klasówek i kartkówek, które mają sprawić, że zostaną nauczeni. Prywatna szkoła średnia nie chce kształtować człowieka nauczonego – jej ambicją jest towarzyszenie w rozwoju osobistym człowiekowi uczącemu się: ciekawemu świata, otwartemu na zmiany, odważnie zadającemu pytania, rozwijającemu swoje umiejętności zgodnie z posiadanym potencjałem i możliwościami.

Na co zwrócić uwagę wybierając prywatną szkołę średnią?

Szukając prywatnej szkoły dla swojego dziecka weź pod uwagę czy:

 • szkoła w równym stopniu dba o rozwój uczniów o zainteresowaniach akademickich, jak i uczniów przejawiających talenty artystyczne – plastyczne, muzyczne, aktorskie
 • kadra pedagogiczna czuwa nad tym, żeby każdy uczeń rozwijał swoje umiejętności zgodnie z posiadanym potencjałem i możliwościami
 • w szkole funkcjonuje system mentorski – to jedna z najefektywniejszych metod nauki inspirowana relacją mistrz-uczeń, w której mentor przyjmuje rolę doświadczonego doradcy i konsultanta
 • w szkole premiowana jest nauka krytycznego myślenia, które jest niezbędnym narzędziem we współczesnej erze informacji
 • uczniowie o ponadprzeciętnych umiejętnościach i wynikach w nauce mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci stypendium
 • nauka odbywa się w języku angielskim
 • szkoła przygotowuje do matury międzynarodowej
 • szkoła bierze udział w międzynarodowych programach edukacyjnych, np. Cambridge IGCSE – znanym na całym świecie programie edukacyjnym przeznaczonym dla uczniów w wieku 14-16 lat, który jest uznawany przez wiodące uniwersytety na całym świecie oraz pracodawców
 • w szkole funkcjonuje specjalny kurs przygotowawczy do egzaminów SAT/ACT przygotowany z myślą o uczniach zainteresowanych aplikacją na amerykańskie uczelnie
 • absolwenci szkoły studiowali bądź studiują na zagranicznych uczelniach
 • szkoła dysponuje odpowiednią przestrzenią do nauki – inspirującym otoczeniem oraz niewielkimi klasami skonstruowanymi tak, by angażować uczniów w dyskusję
 • szkoła ma odpowiednią przestrzeń do pracy akademickiej, zajęć artystycznych i pracy twórczej, działań sportowych oraz do pracy własnej i relaksu
 • społeczność szkolna promuje zdrowy tryb życia i odżywania – także w ramach wspólnych posiłków w stołówce

Warto skorzystać z dni otwartych w liceach

Tradycją wielu niepublicznych szkół są dni otwarte, podczas których istnieje możliwość m.in. poznania uczniów i nauczycieli oraz odbycia w ich towarzystwie spaceru po budynku szkoły – w okresie pandemii w formie wirtualnej. Dni otwarte w prywatnych liceach to okazja do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji na temat programu nauczania, procesu rekrutacji, czesnego oraz systemu stypendialnego.

Akademeia High School – nowoczesne prywatne liceum w Warszawie

Prywatne liceum Akademeia High School to na mapie Warszawy placówka unikatowa. To liceum zorganizowane na wzór uniwersytetu, w którym w trakcie dwóch pierwszych lat nauki realizujemy program iGCSE, wzbogacony o nasz program autorski. Program nauki kończy się brytyjską maturą A Level. Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym matury Cambridge International, Edexcel (Pearson), oraz AQA. Z myślą o uczniach zainteresowanych aplikacją na amerykańskie uczelnie, stworzyliśmy specjalny kurs przygotowawczy do egzaminów SAT/ACT.

Prywatna szkoła średnia Akademeia High School powstała w oparciu o ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie edukacyjnym jej założyciela oraz grupy doświadczonych nauczycieli, akademików i ekspertów edukacyjnych.

Za sukcesem każdej szkoły stoją jej uczniowie. W Akademeia High School stawiamy zarówno na ambicje intelektualne oraz motywacje naszych uczniów, jak i na różnorodność ich talentów i zainteresowań.