Lód ma większą objętość niż woda. Czy tak to działa dla wszystkich substancji?

Wiesz doskonale, że taka sama ilość lodu i wody zajmuje inną objętość – lód zajmuje więcej miejsca niż jego ciekła wersja. Czy tak jest jednak zawsze? Czy mając różne substancje zawsze postać stała ma objętość większą niż ciekła?
Otóż nie.

Taką zależność obserwujemy w substancjach, których kryształy mają charakter kowalencyjny. Są to (poza wodą)  związki pierwiastków grup 13 i 15, większość związków pierwiastków grup 12 i 16 oraz półprzewodniki z grupy 14. Ze względu na to, że cząsteczki tych substancji wykazują słabsze oddziaływania niż związki jonowe (gdzie silne ładunki mocno się przyciągają), pomiędzy nimi są większe odległości. Kryształy mają mniejszą gęstość.

Jednak w związkach jonowych (sole) oraz metalach istnieje odwrotna zależność – faza stała ma mniejszą objętość niż faza ciekła. Jeśli stopimy kawałek sodu, to powinien on zająć więcej miejsca.