Konfiguracja manganu

Mangan, to metal należący do bloku d układu okresowego, posiadający 25 elektronów.

 

Konfiguracja pełna:

25Mn   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

 

Konfiguracja klatkowa (zapis graficzny):

 

Mangan ma „bardzo ładną“ konfigurację elektronów walencyjnych. Na tej podstawie dość łatwo określić możliwe stopnie utlenienia.

Ponieważ mangan jest metalem – może jedynie oddawać elektrony. Posiada aż 7 elektronów walencyjnych – pochodzą one z podpowłoki 4s oraz 3d.

„Najwygodniejsze“ stopnie utlenienia, czyli takie, na które temu atomowi jest przejść stosunkowo łatwo, to:

  • VII stopnień – oddanie wszystkich 7 elektronów
  •  II – oddanie 2 elektronów z podpowłoki najbardziej oddalonej – 4s

Nieco więcej energii będzie wymagało osiągnięcie pozostałych stopni utlenienia: III, IV, V oraz VI gdyż wymaga to odrywania tylko części elektronów z podpowłoki d.