Kalkulator procentowy – Obliczanie procentów

Poniżej znajdziesz kalkulator procentowy, który automatycznie wskaże Ci wynik dla zadanych parametrów. Obliczanie procentów to również odrobina teorii, gdyby co znajdziesz ją pod kalkulatorem:-).

Procent z liczby

Ile wynosi

wpisz wartość

% z liczby

wpisz wartość

Wynik: %


Liczba jako procent innej liczby

wpisz liczbę

jakim jest procentem z liczby

wpisz liczbę

Wynik: %


Zmiana liczby o procent

Dodaj procent do liczby

Dodaj

wpisz procent

% do liczby

wpisz liczbę

Wynik:

Odejmij procent od liczby

Odejmij

wpisz procent

% od liczby

wpisz liczbę

Wynik:


O jaki procent zmieniła się liczba

Zmiana z liczby

wpisz liczbę

na liczbę

wpisz liczbę

Liczba zmieniła się o: %

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Kalkulator procentowy – teoria

Procent w matematyce służy do wyrażania liczby w formie ułamka o mianowniku 100. Jego powszechnie znanym symbolem jest %. Wartość wyrażona w procentach pozwala na pokazanie danej liczby w stosunku do drugiej. Procent stanowi jedną setną całości i składa się z dziecięciu promili.

1%=0,01

Przykład 1
Ile wynosi 15% liczby 200?

Przykład 2
Oblicz liczbę, której 25% wynosi liczba 15.

Obliczanie procentów w praktyce

Obliczanie procentu danej liczby

Gdy potrzebujesz obliczyć procent z danej liczby musisz zmienić procenty na ułamek zwykły, a następnie otrzymany ułamek pomnożyć przez tą liczbę. Dla przykładu: obliczmy 15% z liczby 60

Jakim procentem danej liczby jest inna liczba?

Jeżeli masz zbiór składający się z dwóch rodzajów elementów, np. gry komputerowe;-). Wśród tych gier masz 3 zręcznościówki i 9 strategii, a chcesz wiedzieć ile procent całości stanowią gry zręcznościowe, to liczysz.

Obliczanie liczby gdy znany jest jej procent

Rozpocznij od zamiany procenta na ułamek zwykły. Następnie układasz równanie. Dla przykładu oblicz x jżeli 50% tej liczby stanowi 30.

50/100 * x = 30

ułamek po skróceniu prze 50 zmienia nam równanie

1/2 * x = 30

mnożymy obie strony równania przez 2 by pozbyć się ułamka i otrzymujemy wynik

x = 60

Mam nadzieję, że mój kalkulator procentowy będzie dla Ciebie przydatny:-)