Jak świętowano Sylwestra w starożytności?

Noc Sylwestrową, zwiastującą nadejście nowego roku, którą obecnie świętujemy z 31 grudnia na 1 stycznia, nie zawsze obchodzono w tym samym czasie i w ten sam sposób. Świętowanie było co prawda znane już w starożytności, jednak w poszczególnych kulturach wiązało się z często diametralnie różnymi obyczajami i było obchodzone w innych momentach w roku. Przyjęcia odprawiane w ostatnią noc grudnia to stosunkowo nowy zwyczaj – pojawiły się bowiem zaledwie około 1000 lat temu. A jak było wcześniej?

Jak dowiedzieć się można z bloga sali Sobieska w Jaworze, już jedna z pierwszych cywilizacji, czyli Sumerowie, obchodzili święta związane z nadejściem nowego roku. Wówczas (a było to w trzecim tysiącleciu przed naszą erą) najistotniejszy był jednak nie fakt przełożenia ostatniej kartki w kalendarzu, który w owym czasie nie istniał w znanej nam dziś formie, lecz moment wybudzenia się natury z zimowego snu. Również w innych tradycjach nowy rok wiązany był często z końcem – lub początkiem – określonej pory roku, gdyż to natura miała największy wpływ na życie ludzi. Jak więc witano nowy rok w różnych kulturach wiele lat temu?

Największe babilońskie święto – Akitu

W starożytnej Babilonii i Mezopotamii nowy rok nadchodził w momencie przesilenia wiosennego, wraz z początkiem pory deszczowej, podczas której natura po raz kolejny budziła się do życia. Wiąże się z nim jedno z najstarszych znanych świąt mezopotamskich, czyli Akitu. Dowody archeologiczne świadczą, że obchodzono je niemal nieprzerwanie od połowy XX wieku przed naszą erą, a jego korzenie sięgać mogą nawet epoki Sumerów, czyli ok. 3000-4000 roku przed naszą erą. Wówczas Akitu miało być świętem rolników, lecz w epoce Babilonu osiągnęło ono rangę święta narodowego. Jego obchody trwały niemal dwa tygodnie, podczas których tradycyjnie modlono się, odprawiano procesje z posągami bóstw, a także starano się wywróżyć, jaki los przyniesie ze sobą nowy rok i czy będzie on pomyślny dla całego kraju.

Starożytny Egipt

Podobnie jak w Mezopotamii i Babilonii, w starożytnym Egipcie nowy rok również wyznaczał kalendarz agrarny. Tu jednak obchody początku nowego roku – trwające niekiedy nawet przez miesiąc – rozpoczynały się pod koniec września. Miało to bezpośredni związek z początkiem okresu wylewania Nilu, co zapewniało urodzaj przez cały nadchodzący rok i zaopatrywało pola uprawne w niezbędną do wzrostu roślin wodę.

Nowy Rok w Starożytnym Rzymie

Z kolei starożytni Rzymianie aż do 153 roku przed naszą erą świętowali początek nowego roku pierwszego dnia marca, gdyż to tego dnia rozpoczynał się nowy rok urzędowy, kiedy nowi konsulowie obejmowali swoje stanowiska. W 153 roku p.n.e. początek kadencji konsulów przypadł jednak na pierwszy dzień stycznia, a zmianę postanowiono uczcić i uznać 1 stycznia za pierwszy dzień nowego roku w całym Imperium Rzymskim. Jego nazwa, Calendae Ianuariae, oznacza jednak po prostu… pierwszy stycznia. Pierwszy dzień miesiąca nazywano bowiem mianem calendae.