Jak skutecznie uczyć się historii?

Historia jest dosyć trudnym przedmiotem. To dziedzina wiedzy łącząca w sobie zapamiętywanie wielu dat, faktów, wydarzeń, szczegółów. Nauka historii wymaga również myślenia analitycznego, przyczynowo – skutkowego. Nie da się wyuczyć na pamięć przebiegu wszystkich wydarzeń, wojen, bitew, wiele procesów

Słuchanie nauczyciela

Naukę historii trzeba zacząć już na lekcjach. Należy dokładnie słuchać nauczyciela, a podczas słuchania najlepiej robić notatki. To znacznie ułatwi naukę historii w domu. Uczeń będzie wiedział, na co zwrócić szczególną uwagę.

Nauka w domu

Niewiele osób potrafi zapamiętać wszystko z lekcji. Zdecydowana większość uczniów musi popracować w domu. Niezbędne okażą się wtedy notatki z lekcji oraz podręczniki do nauki tego przedmiotu i zeszyty ćwiczeń, np. śladami przeszłości 3. Można zainwestować też w repetytorium lub kompendium wiedzy, w którym wszystkie wiadomości będą uporządkowane.

Systematyczna nauka

Historii, podobnie jak każdego innego przedmiotu należy uczyć się systematycznie. Nauka dużej partii materiału na raz najprawdopodobniej nie przyniesie efektów. Wydarzenia i daty mogą się mylić. Historii najlepiej uczyć się małymi partiami, które należy powtarzać i utrwalać.

Każdy uczeń ma swój indywidualny styl przyswajania wiedzy. Jedni są wzrokowcami, inni szybciej przyswajają wiedzę ze słuchu. Niektórzy wolą uczyć się w grupie odpytując siebie nawzajem, wymieniając myśli i poglądy.

Jak szybko zapamiętać daty i nazwiska?

Nauka historii wymaga zapamiętania wielu dat i nazwisk. Najlepiej uczyć się ich tworząc system skojarzeń. Należy też skupić się na najważniejszych postaciach w dziejach. Znając ich motywacje i sposoby działania łatwiej będzie nam określić przyczyny i skutki niektórych wydarzeń. Nie trzeba też znać dokładnie wszystkich dat. Ale te najważniejsze należy koniecznie zapamiętać.

Skutecznym sposobem na zapamiętanie dat czy nazwisk jest wypisanie ich w rządku na kartce papieru i przyklejenie kartki w widocznym miejscu, np. nad biurkiem, nad łóżkiem czy na drzwiach od szafy. Za każdym razem, kiedy tam spojrzymy, daty i nazwiska będą rzucać nam się w oczy i tym sposobem szybciej je zapamiętamy. Dobrą metodą nauki dat i nazwisk jest zakreślenie ich w podręczniku czy w swoich notatkach kolorowym markerem. Tak można też zaznaczyć inne ważne informacje.

historycznych wymaga zrozumienia.