Jak przebiega studiowanie informatyki w trybie niestacjonarnym?

Łączenie studiów z pracą zawodową lub innymi obowiązkami to powszechna praktyka wśród studentów. Najlepszym wyborem są wówczas studia w trybie niestacjonarnym, które odbywają się poza dniami roboczymi. W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w ramach studiów niestacjonarnych dostępny jest m.in. kierunek Informatyka. Jak przebiega nauka w tym trybie? Odpowiadamy.

Tryb niestacjonarny, czyli nauka w weekendy

Podstawową różnicą pomiędzy trybem stacjonarnym a niestacjonarnym są dni, w których odbywają się zajęcia. W tym pierwszym wypadku wykłady i ćwiczenia są rozplanowane na pięć dni roboczych, od poniedziałku do piątku. W trybie niestacjonarnym natomiast studenci uczęszczają na zajęcia tylko w soboty i niedziele, co zazwyczaj ma miejsce raz na dwa tygodnie. W WSEiZ, bez względu na tryb, programy nauczania są identyczne, w związku z czym student, który wybierze naukę w weekendy, ma dostęp do tych samych specjalności (Programowanie aplikacji oraz Grafika komputerowa) W obu przypadkach studia trwają 3,5 roku i pozwalają na uzyskanie tytułu inżyniera. W trybie niestacjonarnym na zajęcia przewidziano łącznie 1325 godzin. Aby ukończyć studia, student musi zdobyć 210 punktów ECTS. O dostaniu się na wybrany kierunek decyduje kolejność zgłoszeń.

Wybór specjalności

Przedmioty specjalnościowe po raz pierwszy pojawią się w planach zajęć od V semestru. Łącznie na zajęcia specjalnościowe przeznaczamy 183 godziny zajęć. W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania studenci pierwotną deklarację co do wybranej specjalności składają w momencie dostarczenia aplikacji na studia. Ostateczną decyzję podejmuje się na V semestrze. Obecnie dostępne są dwie specjalności – Programowanie aplikacji i Grafika komputerowa. Wcześniejsza nauka ma więc na celu nie tylko zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności do kontynuowania rozwoju w ramach specjalności, ale również umożliwia poszukiwania dziedziny IT, która studenta interesuje najbardziej.

Obowiązkowe praktyki

Program studiów na kierunku Informatyka przewiduje 6-miesieczne praktyki zawodowe dla kształcenia w formie niestacjonarnej. Praktyki te mogą odbywać się na różne sposoby: w firmach zajmujących się całkowicie informatyką lub w działach IT pozostałych przedsiębiorstw, których główna działalność nie jest związana z informatyką, ale obecność takiego działu i specjalistów jest kluczowa dla poprawnego ich funkcjonowania. Praktyki są obowiązkowe i odbywają się w trzech jednomiesięcznych odcinkach, które przypadają na miesiące wakacyjne po roku I, II i III oraz w jednym 3-miesiecznym odcinku realizowanym w trakcie semestru VII na roku IV. Praktyki te pozwalają studentom na nawiązanie istotnych kontaktów zawodowych z ludźmi z branży oraz umożliwiają poznanie środowisk pracy, do których będą aplikować w przyszłości. Jest to bez wątpienia szansa na łatwiejszy start przy wkraczaniu na tę ścieżkę zawodową.

Dlaczego WSEiZ?

Jesteśmy jedną z najlepszych niepublicznych szkół techniczno-artystycznych w naszym kraju. Przyszłych informatyków kształcimy już od 2002 roku, dzięki czemu możemy pochwalić się nie tylko profesjonalną kadrą dydaktyczną, ale i absolwentami, którzy świetnie radzą sobie na rynku pracy w branży technologii informacyjnych oraz osiągają w niej liczne sukcesy. Nasza oferta jest dostosowana dla osób, które chcą łączyć pracę ze studiami i jednocześnie pobierać naukę związaną z kształceniem informatycznym na najwyższym poziomie. Serdecznie zachęcamy do rozpoczęcia studiów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie!