Jak określać odczyn roztworów wodnych różnych substancji?

Jak określać odczyn wodnych roztworów?

Odczyn roztworu może być kwaśny, obojętny lub zasadowy. Zależy on od kilku zachodzących procesów: dysocjacji i hydrolizy. Oczywście nie wszystkie związki tym procesom ulegają. Dlatego potrzebujesz znać podstawowe właściwości związków, jak: rozpuszczalność, budowa oraz czy składowe części pochodzą od słabego czy mocnego elektrolitu.

 

Najważniejsze potrzebne Ci pojęcia:

Dysocjacja elektrolityczna –  rozpad związku na jony pod wpływem rozpuszczalnika (wody)

Hydroliza – reakcja jonu lub związku z wodą.

Elektrolit – substancja przewodząca prąd elektryczny po stopieniu lub rozpuszczeniu w wodzie (nas na razie interesuje tylko druga możliwość).

 

Za odczyn zasadowy odpowiada obecność jonów OH w roztworze (a dokładniej większa ilość OH niż H+)

Za odczyn kwasowy odpowiada obecność jonów H+ (lub H3O+) (ich przewaga nad jonami OH-)

Zapis

Dysocjacja mocnych elektrolitów zachodzi całkowicie (w 100%) co zaznaczamy pisząc strzałkę w jedną stronę →

Słabe elektrolity dysocjują częściowo (często około 5% i mniej) i ustala się równowaga pomiędzy formą cząsteczkową a jonową. Reakcja cały czas biegnie w obu kierunkach – dlatego piszemy strzałki w dwie strony ↔

 

Określanie odczynu krok po kroku

Najprostszym sposobem będzie przyjrzenie się uważnie związkowi. Zastanów się, czy:

  1. Czy rozpuszcza się w wodzie i dysocjuje? Czy reaguje z wodą?
  2. Mocne czy słabe (jony pochodzą od mocnego czy słabego kwasu i zasady?)
  3. Jeśli słabe, to hydroliza.
  4. Odczyn zależy od obecnych w roztworze jonów

 

Przykłady określania odczynu

Określimy odczyn i wytłumaczymy to zjawisko  na przykładzie takich sustancji:

P4O10 CaO    K2SO4 BaCl2 HNO2 Mg(OH)2 NaF    PbSO4 Fe(NO3)3 KHSO4 NaHSO3 Ba(OH)Cl   NH4Cl

 

P4O10

1. Ten tlenek reaguje z wodą; jest bezwodnikiem kwasu fosforowego (V):

P4O10 + 6H2O → 4H3PO4

Powstał kwas, który jest kwasem średniej mocy. Ulega on dysocjacji:

H3PO4 ↔ 3H+ + PO43-

Odczyn roztworu jest kwasowy

 

CaO

1. Jest to tlenek metalu II grupy, aktywny; reaguje w wodą z utworzeniem mocnej zasady:

CaO + H2O → Ca(OH)2

2. Wodorotlenek wapnia jest mocną zasadą, niezbyt dobrze rozpuszczalną w wodzie. Ulega dysocjacji:

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH

Odczyn roztworu jest zasadowy.

 

CuO

Jest to tlenek nierozpuszczalny w wodzie. Nie reaguje z wodą. Odczyn jest obojętny.

 

K2SO4

1. sól jest dobrze rozpuszczalna w wodzie i jest mocnym elektrolitem. Ulega dysocjacji:

K2SO4 → 2K+ + SO42-

2. ta sól pochodzi od mocnego kwasu i mocnej zasady, dlatego jej odczyn jest obojętny.

 

HNO2

1. Jest to słaby kwas. Ulega on dysocjacji:

HNO2 ↔ H+ + NO2

2. Odczyn tego roztworu jest kwasowy

 

Mg(OH)2

1. Jest to słaba zasada, dysocjuje:

Mg(OH)2 ↔   Mg(OH)+ + OH

Mg(OH)+ ↔   Mg2+ + OH

sumarycznie:  Mg(OH)2 ↔   Mg2+ + 2OH

2. odczyn roztworu jest zasadowy

 

NaF

1. Jest to sól, rozpuszczalna w wodzie; dysocjuje:

NaF → Na+ + F

2. jon Na+ pochodzi od mocnej zasady, a jon F pochodzi od słabego kwasu.

3. Jon F ulega hydrolizie:

F + H2O  ↔ HF + OH

Odczyn roztworu jest zasadowy

 

PbSO4

1. Sól trudnorozpuszczalna w wodzie; odczyn obojętny.

 

Fe(NO3)3

1. Sól dobrze rozpuszczalna w wodzie; dysocjuje:

Fe(NO3)3 →  Fe3+ + 3NO3

2. Jon   Fe3+ pochodzi od slabej zasady.

3. Ulega hydrolizie (zapis sumaryczny):

Fe3+ + 3H2O  ↔  Fe(OH)3 + 3H+

{Fe(OH)3 jest trudnorozpuszczalny w wodzie. W wyniku tej reakcji mętnieją roztwory związków żelaza na III stopniu utlenienia}. Odczyn roztworu jest kwaśny

 

KHSO4

1. Wodorosól, dobrze rozpuszczalna w wodzie; dysocjuje:

KHSO4 →  K+ + HSO4

2. Jon HSO4 pochodzi od wodorosoli mocnego kwasu, ulega dalszej dysocjacji:

HSO4 + H2O →  SO42- + H3O+

Odczyn roztworu jest kwaśny.

 

NaHSO3

1. Wodorosól dobrze rozpuszczalna w wodzie; dysocjuje:

NaHSO3 →  Na+ + HSO3

2. Jon HSO3pochodzi od słabego kwasu siarkowego (IV)

3. ulega hydrolizie

HSO3 + H2O  ↔ H2SO3 + OH

Odczyn tego roztworu jest zasadowy

 

Ba(OH)Cl

1. Jest to dobrze rozpuszczalna hydroksosól; dysocjuje:

Ba(OH)Cl → Ba(OH)+ + Cl

2. Powstający jon Ba(OH)+ pochodzi od mocnej zasady, dlatego jon ten ulega dalszej dysocjacji

Ba(OH)+ → Ba2+ + OH

Odczyn roztworu jest zasadowy

 

Cu(OH)Br

1. Hydroksosól dobrze rozpuszczalna w wodzie; dysocjuje:

Cu(OH)Br → Cu(OH)+ + Br

2. Jon Cu(OH)+ pochodzi od slabej zasady jakim jest wodorotlenek miedzi (II).

3. Następuje hydroliza tego jonu:

Cu(OH)+ + H2O    Cu(OH)2 + H+

 

NH4CN

1. Sól jest dobrze rozpuszczalna; dysocjuje:

NH4CN → NH4+ + CN

2. Zaróno jon amonowy jak i cyjankowy pochodzą od slabych elektrolitów.

3. Oba jony ulegają hydrolizie:

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

CN + H2O ↔ HCN + OH-

Odczyn roztworu zależy od stałych dysocjacji (stała dysocjacji mowi nam o mocy kwasów i zasad)

KNH3 = 7,5·10-10

KHCN = 1,8·10-5

większą stałą ma kwas cyjanowodorowy, dlatego hydrolizie ulegnie więcej cząsteczek HCN niż amoniaku – powstanie więcej jonów OH niż H+ – a to oznacza, że odczyn roztworu tej soli jest lekko zasadowy. Jest bliski obojętnemu.

 

 

PODSUMOWANIE:

1. Czy związek rozpuszcza się w wodzie? Czy reaguje z wodą? Jeśli reaguje, co jest produktem?

2. Patrząc na związek zastanów się czy pochodzi od słabych czy mocnych elektrolitów. Jeśli w zadaniu masz podać tylko odczyn roztworu, podaj tylko odczyn, bez pisania równań.

W naszych przykładach da się zauważyć pewne zależności:

  • mocny kwas, mocna zasada -> obojętny
  • mocny kwas, słaba zasada -> kwaśny
  • słaby kwas, mocna zasada -> zasadowy
  • słaby kwas, słaba zasada -> bliski obojętnego, zależy od stałych dysocjacji. Na maturze, jeśli stałe nie są podane, możesz określić odczyn jako: obojętny.

Jony pochodzące od wodorosoli i hydroksosoli ulegają dalszej dysocjacji (jeśli pochodzą od moznego kwasu lub zasady) lub ulegają hydrolizie (gdy pochodzą od slabej zasady lub kwasu).

3. Jeśli z treści zadania wynika, że musisz wyjaśnić, dlaczego roztwór ma taki a nie inny odczyn – wówczas zapisz równania zachodzących reakcji, dysocjacji i hydrolizy, jeśli takie reakcje i procesy zachodzą.