Hydroliza tłuszczów

Tłuszcze ulegają hydrolizie zasadowej, która zwana jest także reakcją zmydlania lub saponifikacją tłuszczów. Wykorzystuje się ją powszechnie w przemyśle przy otrzymywaniu mydła. Hydroliza tłuszczów zachodzi również w organizmach ludzi i zwierząt, ale tylko przy obecności specjalnych enzymów, które zwane są lipazami.

Odwrotną reakcją estryfikacji jest proces hydrolizy i takiemu procesowi podlegają również glicerydy. W takiej reakcji hydrolizy do glicerydu przyłączają się trzy cząsteczki wody wynikiem czego jest powstanie cząsteczki gliceryny i trzech cząsteczek kwasu tłuszczowego.

Hydroliza tłuszczów – przebieg takiej  reakcji wygląda następująco:

Hydroliza glicerydów katalizowana jest przez kationy wodorowe. Reakcję hydrolizy tłuszczów z której powstają gliceryna oraz kwasy tłuszczowe przeprowadzana jest w autoklawach, gdzie ogrzewa się tłuszcz i wodę w temp. 200-230°C i ciśnieniu od 2 do 3.106 Pa. W hydrolizie przeciwprądowej korzysta się z faktu, że woda rozpuszcza się w tłuszczach w podwyższonej temperaturze oraz przy wyższym ciśnieniu. Do kotła woda wprowadzana jest od góry, tłuszcz od dołu. Kwasy powstające podczas procesu hydrolizy glicerydów znajdują się na powierzchni – wypływają, skąd się je odprowadza, gliceryna natomiast odpływa wraz  z wodą do dołu. Po odparowaniu gliceryna oczyszczana jest w procesie próżniowej destylacji wraz z parą wodną. Powstałe kwasy tłuszczowe wykorzystywane są w