Hydroliza enzymatyczna

Nowoczesne rolnictwo powinno koncentrować się na wykorzystaniu nowych osiągnięć w tej dziedzinie, jakim jest np. stosowanie naturalnych preparatów, które oparte są na aminokwasach. Stosuje się je w zrównoważonych metodach upraw i nawożeniu roślin uprawnych. Produkcja w skali przemysłowej to otrzymywanie aminokwasów przede wszystkim w procesie hydrolizy związków organicznych. Może być ona przeprowadzana za pomocą metod chemicznych albo wykorzystując enzymy. Chemiczny proces hydrolizy polega na dodaniu do mieszaniny białek silnych zasad lub kwasów, które rozrywając łańcuchy białkowe dodatkowo zaburzają strukturę aminokwasów. Przykładem może być tryptofan, który w czasie hydrolizy kwasowej prawie całkowicie rozkłada się.

Rozpatrując hydrolizę enzymatyczną wykorzystuje się naturalne enzymy mające pochodzenie roślinne i zwierzęce. Surowiec wprowadzany jest do reaktorów, gdzie wraz z wodą znajdują się enzymy, które posiadają zdolność modyfikacji struktury molekularnej białek. Na skutek czego powstają wolne, w pełni aktywne oraz nieuszkodzone cząsteczki aminokwasów. Jakość takiego procesu warunkuje stabilność, jak również jednorodność i bardzo dobra wartość produktu.

Wolne aminokwasy czyli niezwiązane, cechuje niska masa cząsteczkowa i w związku z tym są najszybciej pobierane poprzez rośliny. Co ważne wolne aminokwasy powinny być w formach lewoskrętnych, co warunkuje ich aktywność w czasie roślinnych procesów metabolicznych. Uzyskanie wolnych aminokwasów posiadających niezmienioną lewoskrętną strukturę jest możliwe dzięki stosowaniu w hydrolizie enzymatycznej enzymów, które są stereo selektywne.

Zbyt duże ilości soli w podłożu mogą wpływać fitotoksycznie na roślinę co jest ważne przy doborze nawozów. Ważna jest również zawartość popiołów. Zbyt wysoka zawartość jest oznaką, że wraz z procesem hydrolizy nastąpiło spalanie substancji organicznej co oznacza, że hydroliza zaszła w mniejszym stopniu, powodując, że produkt posiada składniki organiczne takie jak peptydy oraz aminokwasy w mniejszych ilościach. Wzrost zasolenia oraz zawartości popiołów może być przyczyną użycia silnych zasad bądź też kwasów w procesie hydrolizy. Produkty mające niskie zasolenie oraz zawartość popiołu pochodzą z hydrolizy enzymatycznej.