Executive Master of Business Administration – co daje dyplom EMBA?

zakonczenie-roku

Studia Executive MBA ciągle zyskują na popularności. Jak wziąć udział w rekrutacji? Jakie kwalifikacje i uprawnienia daje ukończenie studiów podyplomowych EMBA? Jak powinien wyglądać profil kandydata? Czy po ukończeniu wydawany jest dyplom w języku angielskim? Sprawdź!

Czym są studia MBA?

Studia Master of Business Administration dają niezwykle prestiżowy dyplom, uprawniający do objęcia stanowisk kierowniczych. Są to zazwyczaj studia niestacjonarne, obfitujące w ogromną dawkę profesjonalnej wiedzy menedżerskiej i ułatwiają pozyskanie nowych kontaktów zawodowych. Po ukończeniu absolwent uzyskuje nie tylko tytuł magistra, ale i certyfikaty międzynarodowe. Aby nasza aplikacja była pozytywnie rozpatrzona należy posiadać doświadczenie zawodowe.

absolwent

Podczas tych kilku semestrów otrzymamy niezbędną wiedzę m.in. z księgowości, finansów oraz marketingu, ponadto nauczymy się zarządzać zasobami ludzkimi (HR) oraz posiądziemy praktyczną umiejętności z zakresu posługiwania się systemami informatycznymi. Aby pozytywnie zakończyć rekrutację na studia podyplomowe MBA, wystarczy mieć zazwyczaj dyplom licencjata lub magistra oraz dodatkowe – wyznaczone przez uczelnię – dokumenty. Czasami uczestnik musi przejść rozmowę kwalifikacyjną, zdać test i dobrze posługiwać się językiem angielskim.

Okres nauki to zazwyczaj cztery semestry, czyli dwa lata. Niekiedy jednak zostaje skrócony, ale wtedy zwiększa się zakres wiedzy, jaki musimy przyswoić w bardzo krótkim czasie.

Zarządzanie firmą to nie lada wyzwanie, wymaga ono odpowiedniej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin naukowych. Na rynku pracy sytuacja osób posiadających dyplom EMBA jest znacznie korzystniejsza, ponieważ studia te, to swego rodzaju prestiż. Absolwenci wykazują się ogromną wiedzą i doświadczeniem, które niezwykle ułatwia pracę na stanowiskach wyższego szczebla.

Rodzaje studiów MBA

Możemy wyróżnić kilka podstawowych rodzajów tychże studiów, ze względu na to, do kogo są adresowane oraz jaki mają program kształcenia. Pierwszy to podstawowe studia dla menedżerów zawodowych MBA. Drugie, EMBA – kierowane dla najbardziej doświadczonej kadry, aby ubiegać się o przyjęcie, konieczny jest tytuł magistra i nieco większy staż zawodowy, aniżeli ten, jaki wymaga się do przyjęcia na podstawowe MBA.

Dalej to m.in. MBA specjalistyczne, które powinny zainteresować osoby z konkretnych branż. LL.M i LL.D realizują program prawo w biznesie, a DBA, są niezwykle prestiżowe i elitarne w biznesie. Global Executive MBA natomiast skierowane są do kadry, która zarządza w instytucjach międzynarodowych.

Czym różni się MBA od EMBA?

Executive Master of Business Administration jest elitarną formą MBA. Te prowadzone w Collegium Humanum są zorganizowane w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie. Absolwenci kończący te prestiżowe studia mają znacznie większą przewagę na rynku pracy.

Od kandydatów studiów EMBA wymaga się znacznie więcej. Jest to nieco inny profil uczestników, studia te często prowadzą do szybszego awansu. Zajęcia są niezwykle praktyczne i powodują bardzo szybkie wdrożenie i umiejętność zastosowania nabytej wiedzy w praktyce. Nacisk kładzie się przede wszystkim na umiejętności menedżerskie uczestnika.

Ponadto, różnica widoczna jest w formie zajęć oraz programie szkoleniowym. Studia te nie należą do najtańszych, jednak są bardzo efektywne, dlatego tak wiele osób z branży podejmuje naukę. Co więcej, mogą odbywać się w języku polskim lub angielskim, a niektóre uczelnie, jak np., Collegium Humanum, wydają dyplomy w dwóch językach. Nad studiami tego typu warto się zastanowić więc też wtedy, gdy chcemy rozwijać swoją karierę za granicą. Co więcej, absolwenci tej uczelni to renomowani specjaliści!

ukończenie studiów

Dlaczego warto więc kształcić się w Collegium Humanum? MBA podlegają tutaj bardzo rygorystycznej ocenie, ciągle są udoskonalane, a uczelnia należy do CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies, KRZaSP oraz PRME.

Studia EMBA przeznaczone jest głównie dla osób obejmujących stanowiska kierownicze wyższego szczebla, menedżerów, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i Skarbu Państwa, dyrektorów i tych, którzy owe stanowiska chcieliby zajmować.

Bardzo dobrze prosperującą opcją w programie nauczania jest praca na konkretnych przypadkach (case study), które realizują doświadczone osobowości nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Co więcej, według art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r., studia podyplomowe Executive MBA pozwalają na zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Dyplom ukończenia studiów Executive MBA

Kandydat powinien charakteryzować się odpornością na stres, asertywnością, pewnością siebie, komunikatywnością, umiejętnością pracy w grupie oraz kreatywnością. To tylko niektóre z cech dobrego menedżera, jednak jeżeli ich nie posiadasz, nic straconego, nasi specjaliści pomogą Ci je nabyć poprzez mnóstwo ćwiczeń praktycznych.

Dyplom ukończenia studiów Executive MBA w Collegium Humanum wydawany jest w języku polskim oraz angielskim. W języku polskim dostaniemy świadectwo ukończenia studiów oraz potwierdzenie uzyskania kwalifikacji dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Z kolei anglojęzyczna wersja oprócz świadectwa zawierać będzie dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA z akredytacją Apsley Business School w Wielkiej Brytanii, w Londynie.

W momencie, gdy absolwent wybrał dodatkowe uprawnienia, otrzyma świadectwo ukończenia dodatkowych studiów podyplomowych oraz w wersji anglojęzycznej, dyplom uzyskania uprawnień lub kwalifikacji dodatkowych zgodnie z wybranym przez niego modułem.

Jak wziąć udział w rekrutacji?

Aby wziąć udział w rekrutacji Executive MBA w Collegium Humanum w Warszawie i Apsley Business School w Londynie, należy posiadać odpis dyplomu kończenia studiów wyższych (potwierdzony przez uczelnie lub notarialnie), CV oraz dokument, który poświadcza nasze doświadczenie zawodowe. Zarejestrować można się on-line przez system rekrutacji na stronie https://emba-warszawa.pl/zasady-rekrutacji/.

Co więcej, warto zainteresować się programami, które umożliwiają dofinansowania tychże studiów, a w niektórych przypadkach nawet pokrywają całą kwotę! Dodatkowo zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu technik kształcenia zdalnego, co daje kandydatowi komfort nabywania wiedzy w dowolnym miejscu i czasie.

Program realizowany na studiach EMBA, pozwala dopełnić nam wykształcenie akademickie oraz wzbogacić je o dodatkowe, praktyczne umiejętności m.in. z zakresu zarządzania i nadzoru. Wykłady urozmaicone są materiałami video, prezentacjami oraz testami, które udostępniane są na nowoczesnej platformie, ćwiczenia natomiast prowadzą doświadczeni praktycy!