Czy można utrzymać się z prowadzenia korepetycji?

Young teacher near chalkboard in school classroom

Temat zarobków, niezależnie od branży, zawsze pozostaje kwestią drażliwą. Są pewne zawody, w których kwestie płac wywołują wiele emocji, prowadzą nawet do manifestacji czy strajków. Jednym z takich zawodów jest zawód nauczyciela. Wielu z nich, szukając dodatkowego źródła dochodu, postanawia udzielać korepetycji. Oczywiście nie oznacza to, że każdy korepetytor w Polsce jest nauczycielem. W tej grupie zawodowej, znajdują się również wykładowcy, studenci oraz osoby nie związane bezpośrednio, czy z wykształcenia, z zawodem nauczyciela. Są to osoby posiadające jednak ogromną wiedzę i pasję do nauczania oraz chcący się tą wiedzą dzielić. Dla części osób udzielanie korepetycji stanowi dodatkowe źródło dochodu. Dla innych stało się sposobem na zarabianie konkretnych pieniędzy.

Jakiś czas temu, w serwisie e-korepetycje.net ukazał się raport z cen korepetycji, w którym przyjrzano się ukształtowaniu cen w zależności od uczonego przedmiotu oraz regionu, w jakim dana osoba uczy.

Czy faktycznie można utrzymać się z udzielania korepetycji? Jakie przedmioty są „najlepiej” płatne i gdzie w Polsce można zarobić najwięcej?

Pod lupę zostały wzięte największe miasta Polski, województwa i 10 najpopularniejszych przedmiotów: język polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, matematykę, fizykę, chemię, biologię i muzykę. Wydawać by się mogło, że lekcje z przedmiotów ścisłych lub zajęcia językowe (szczególnie z mniej popularnego niż język angielski języka hiszpańskiego) będą należały do najdroższych. W końcu przy ich wykładaniu liczy się ogromna wiedza oraz szczególne predyspozycje, aby zawiłe niuanse matematyki komuś wytłumaczyć. Uprzedzając ewentualne zarzuty, nie twierdzę, że nauczanie pozostałych przedmiotów wiedzy i umiejętności nie wymaga.

Okazało się jednak, że porównując średnie ceny za godzinę zegarową z tych wszystkich przedmiotów, najdroższe zajęcia to te z muzyki – średnio kosztują w granicach 34 – 55 zł, w zależności od województwa. Nie wiele tańsze, bo o 5 zł są korepetycje z fizyki. Tu ceny zawierają się przedziale od 34 do 50 zł za 60 minut. Najmniej korepetytor zarobi na lekcjach z języka polskiego, w granicach 29 do prawie 43 zł za godzinę nauki.

Niczym zaskakującym nie był natomiast rozkład cenowy korepetycji w zestawieniu cen z podziałem na województwa. Najwięcej korepetytor może zarobić w województwie mazowieckim, znacznie mniej już w województwie podlaskim czy warmińsko-mazurskim. Jak wiadomo z danych statystycznych średnich zarobków na terenie Polski, w województwie mazowieckim, a szczególnie w Warszawie, średnia zarobków jest najwyższa. Odbija się to tym samym na cenach oferowanych na tym terenie usług korepetytorskich z różnych przedmiotów. Prym cenowy wiodą tu zdecydowanie korepetycje z muzyki. Ten stan rzeczy można tłumaczyć niską podażą nauczycieli tego przedmiotu na rynku. Biorąc pod lupę rozkład cenowy zajęć z wymienionych wcześniej przedmiotów i przekładając go na 19 wybranych miast Polski (Łódź, Opole, Toruń, Lublin, Kraków, Gdańsk, Kielce, Poznań, Legnica, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Katowice, Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Zielona Góra, Jelenia Góra i Gorzów Wielkopolski) zdecydowanie, jak już wcześniej można było się domyślić, najdroższa jest Warszawa. Jednak przy dokładniejszej analizie cenowej wszystkich nauczanych przedmiotów w aspekcie miast pozostałych, nie można wskazać miejscowości, w której średnie ceny lekcji znacząco by się od siebie różniły.

Odpowiadając na pytanie, czy z udzielania korepetycji można się utrzymać, odpowiedź brzmi: to zależy. Wszystko zależy od ilości czasu, jaki korepetytor może poświęcić na prowadzenie zajęć. Kolejnym czynnikiem wpływającym jest przedmiot, którego uczy i miejscowość. Można z przymrużeniem oka powiedzieć: Chcesz żyć z korepetycji, ucz muzyki w Warszawie. Oczywiście nie do końca jest to prawda. Ważnym czynnikiem wpływający na uzyskiwany przychód są także koszty prowadzenia samej działalności (koszty podatków, składek, księgowe, przy założeniu, że korepetytor posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą) oraz ilość osób, jaka uczęszcza na zajęcia. Dlatego tak ważne przed podjęciem decyzji o nauczaniu na pełny etat i założeniu działalności, jest zrobienie dokładnej analizy rynku. Analizę taką można wesprzeć chociażby danymi z raportu.

W analizie nie może zabraknąć również uwzględnienia kosztów, jakie powstaną przy prowadzeniu tego rodzaju działalności. Warto także zawczasu zorientować się, jak wygląda zapotrzebowanie na naukę konkretnego przedmiotu oraz jak silna jest okoliczna konkurencja.