Co warto wiedzieć o… wodzie?

Czym jest woda każdy wie, ale czy na pewno? Woda jest potrzebna, niezastąpiona i o tym wie z pewnością każdy. Bez wody nie byłoby możliwe życie na Ziemi, nie byłoby możliwie przeprowadzanie wielu reakcji chemicznych jak przykładowo hydroliza, a co za tym idzie tworzenie związków chemicznych.

Woda to doskonały rozpuszczalnik dla substancji polarnych. Woda również jest związkiem chemicznym (H2O), który w tak zwanych standardowych warunkach występuje w stanie ciekłym. W stałym stanie skupienia woda występuje pod postacią lodu, zaś w stanie gazowym jako para wodna.

W przeważającej większości, bo aż w około 97,38 proc., woda występująca na Ziemi to woda słona, zawierająca wiele rozpuszczonych soli (przede wszystkim chlorku sodu). Pomimo tego, iż woda jest niezbędna do życia, zanim zostanie wykorzystana, zwyczajowo musi najpierw zostać poddana uzdatnianiu. Wodę można oczyszczać w sposób biologiczny, chemiczny (przykładowo chlorowanie, ozonowanie) oraz mechaniczny (poprzez między innymi filtrację, destylację, krystalizację). Woda jest bezwonna, ma barwę lekko jasnoniebieską, ale w małych objętościach wydaję się bezbarwna. Barwa wody powodowana jest tym, że pochłania ona promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, które odpowiada barwie czerwonej.

Woda pełni funkcję rozpuszczalnika związków ustrojowych, bierze też udział w przebiegu większej części reakcji metabolicznych, odpowiada za regulację temperatury ciała, jest środkiem transportu wewnątrzustrojowego (między innymi enzymów, substancji odżywczych, hormonów czy produktów przemiany materii). Człowiek aż w średnio 70 proc. „składa się” właśnie z wody. Dla przykładu, woda stanowi aż 95 proc. osocza krwi, 90 proc. owoców, liści i około 60-70 proc. limfy. Woda pokrywa też przeszło 70 proc. Ziemi.