Co oznacza skrót 1kV

Prace, które polegają na eksploatacji bądź dozorze urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych mogą wykonywać tylko odpowiednio wyszkolone osoby posiadające uprawnienia SEP 1kV. Sprawdź, co to jest skrót 1kV i na czym polegają te uprawnienia.

1 kV – czym jest ten skrót

Uprawnienia do 1kV to kwalifikacje, które są niezbędne do wykonywani pracy przy urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1kV. Wydawane są one przez komisję kwalifikacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich po wcześniejszym udziale w kursie i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego.

Uprawnienia elektryczne 1kV – co dają?

Wspominane uprawnienia do 1 kV pozwalają na podjęcie stanowiska pracy w zakresie eksploatacji i/lub nadzoru urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. W skrócie osoba posiadające takie kwalifikacje może wykonywać swoje codzienne obowiązki zawodowe przy prądzie do jednego kilowolta. Posiadając certyfikat z grup G1, G2 i G3 można obsługiwać, przeprowadzać montaż, konserwować, remontować oraz wykonywać kontrole i pomiary. Uprawnienia do 1kV umożliwiają podjęcie pracy w zakładzie lub wykonywanie jej na własnej działalności gospodarczej.

Jak można zdobyć uprawnienia elektryczne SEP do 1kV?

Uprawnienia te można zdobyć tylko po wcześniejszym zapisaniu się na specjalistyczny kurs i jego ukończeniu. Przygotowuje on do zdania egzaminu państwowego. Kursy zawierają aktualne wymagania dotyczące pracy z prądem i prawa, które należy znać. Kursy można realizować stacjonarnie w siedzibach Stowarzyszenia Elektryków Polskich lub w formie zdalnej wybierając kursy online.

Czytaj także czym są uprawnienia SEP 1kV.

Jak wygląda kwestia egzaminów?

Egzaminy powinny być przeprowadzane przez akredytowaną komisję kwalifikacyjną, która widnieje w Urzędzie Regulacji Energetyki. Egzaminy państwowe można było zdawać tylko stacjonarnie w siedzibach SEP. Jednak od pojawienia się pandemii egzaminy występują też w formie zdalnej jako wideokonferencja. Cena egzaminu ustalana jest przez ustawodawce.

Czy uprawnienia są dożywotnie?

Nie. Uprawnienia elektryczne 1kV mają ważność tylko przez 5 lat. Po tym okresie czasu należy je odnowić zapisując się ponownie na kurs oraz egzamin SEP.

Kto może zapisać się na kurs oraz egzamin na uprawnienia SEP 1 kV?

Każdy kto chce pracować na stanowisku elektryka lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Osoba powinna mieć ukończone 18 lat i posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie. Nic więcej nie jest potrzebne do uzyskania certyfikatu SEP.