Chrom – konfiguracja elektronowa

Konfiguracja

Konfiguracja chromu wyglądałaby następująco, gdyby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami rozmieszczania elektronów:

24Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4

elektrony walencyjne zapisane graficznie (klatkowo)

Jak widzisz w zapisie klatkowym, taki układ dla atomu jest mało stabilny. A w przyrodzie wszystko dąży do jak najbardziej stabilnej formy :-).

Dlatego atom chromu dokonuje pewnego małego machlojstwa – przenosi 1 elektron z podpowłoki 4s na podpowłokę 3d (przenoszony elektron zaznaczony jest na czerwono):

Prawidłowy zapis konfiguracji chromu:

24Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5

Zjawisko samorzutnego przeniesienia elektronu w celu uzyskania trwalszej konfiguracji nazywamy promocją.

Promocja występuje w przypadku kilku metali. Poza chromem podobną sytuację mamy w atomie miedzi.

Stopnie utlenienia chromu

Na podstawie konfiguracji możemy określić na jakich stopniach utlenienia występuje chrom. Do tego celu użyjemy oczywiście klatkowego zapisu konfiguracji elektronów walencyjnych:

Ponieważ jest to metal – ma on jedynie zdolność oddawania elektronów:

  • może oddać wszystkie 6: wtedy będzie na VI stopniu

Jeśli przypatrzymy się konfiguracji sprzed stanu promocji, widzimy, że:

  • może oddać 2 elektrony z podpowłoki 4s – będzie na II stopniu
  • może oddać 3 elektrony: 2 pochodzą z podpowloki 4s oraz jeden z podpowłoki 3d (nie jest to dla chomu łatwe do zrobienia, ale jest możliwe) – stopnień III
  • chrom występuje także na IV i na V stopniu, ale te związki są nietrwałe

WSKAZÓWKI:

  • Pawidłowa konfiguracja chromu to ta w stanie promocji.
  • Na pytanie: Jaka jest konfiguracja atomu chromu w stanie podstawowym?    piszemy (…) 4s1 3d5, czyli w stanie promocji (promocja występuje w stanie podstawowym).
  • ustalając stopnie utlenia chromu, także podaj jego konf. od razu z promocją.

Konkretnie mówiąc: ZAWSZE ZAPISUJ KONFIGURACJĘ ATOMU CHROMU OD RAZU Z PROMOCJĄ.