Kilka słów o kartach charakterystyki produktów

Rozszerzenie swojej działalności na inne kraje wymaga stworzenia karty charakterystyki w przypadku rozpowszechniania substancji chemicznych lub substancji niebezpiecznych. Wydawać by się mogło, że wystarczy jedynie przetłumaczyć kartę charakterystyki dostępną w języku polskim, jednak przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z koniecznością stworzenia karty charakterystyki w języku odbiorców. Mówi o tym dokładnie art. 31 rozporządzenia REACH.

Zgodnie z rozporządzeniami unijnymi dotyczącymi wprowadzania substancji i mieszanin chemicznych, każda sekcja i podsekcja karty charakterystyki ma ściśle określoną w każdym języku krajów członkowskich nazwę, która nie może zostać przetłumaczona dowolnie, ale według konkretnego wzoru. Każdy rodzaj dowolnego tłumaczenia będzie uznawany za niezgodny z przepisami, bowiem wprowadza nieścisłości i łamie obowiązujący w każdym kraju szablon dokumentu.

Innymi problemami związanymi z przygotowaniem karty charakterystyki produktu są wymagania dotyczące jej treści zależne od przepisów obowiązujących w danym kraju. Nawet zawodowi tłumacze czy osoby biegle posługujące się językiem obcym, mogą nie mieć wiedzy o przepisach, które powinny być wzięte pod uwagę przy tłumaczeniu karty charakterystyki.

Istotne jest także zwrócenie uwagi na specyficzne skróty określające pojęcia dotyczące toksykologii oraz ekotoksykologii. Pochodzą one najczęściej z języka angielskiego i muszą pozostać w oryginalnej wersji językowej, choć zdarzają się skróty z języków, w których została stworzona pierwotna wersja karty charakterystyki.

Wszystkie powyższe kwestie mogą zostać rozwiązane w trakcie tworzenia karty charakterystyki danego produktu praktycznie od nowa. Zamówiona karta charakterystyki preparatu u specjalisty, znającego nie tylko język obcy, w którym ma być ona przygotowana, ale posiada także wiedzę merytoryczną pozwoli przygotować dokument poprawny językowo, merytorycznie, a także spełniający obowiązujące wymagania prawne w krajach unijnych oraz zgodny z prawem krajowym.