Chemia w liceum - materiały do nauki

Mangan i jego związki

Mangan Mangan – szary metal ciężki, w stanie czystym ma mniejszą odporność na korozję niż gdy zawiera domieszki. Używa się go do wzbogacania stopów – polepsza ich twardość i ciągliwość. Jest to bardzo ważny mikroelement. […]

Lód ma większą objętość niż woda. Czy tak to działa dla wszystkich substancji?

Wiesz doskonale, że taka sama ilość lodu i wody zajmuje inną objętość – lód zajmuje więcej miejsca niż jego ciekła wersja. Czy tak jest jednak zawsze? Czy mając różne substancje zawsze postać stała ma objętość […]

Konfiguracja manganu

Mangan, to metal należący do bloku d układu okresowego, posiadający 25 elektronów.   Konfiguracja pełna: 25Mn   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5   Konfiguracja klatkowa (zapis graficzny):   Mangan ma „bardzo ładną“ konfigurację elektronów […]

Jednostki temperatury

Najczęściej spotykasz się z dwiema wielkościami związanymi z temperaturą: Kelvinami i stopniami Celsjusza. (coś takiego jak „stopnie Kelvina“ nie istnieje! Mówimy po prostu: Kelviny). Z popularnych i powszechnie używanych istnieje jeszcze skala Fahrenheita. Kelvin a Celsjusz Skala […]

Kataliza i katalizatory, czyli przyspieszamy reakcję

Katalizator – substancja, która zwiększa szybkość reakcji, a po zakończeniu reakcji pozostaje w niezmienionym stanie (przed i po to to samo). Przyspiesza reakcję dzięki temu, że obniża energię aktywacji. Nie wpływa na położenie stanu równowagi. […]

Jednostki

Bez nich nie zrobisz dobrze zadań. Znajomość jednostek to podstawowa podstawa – nie znać ich to trochę tak, jakby nie wiedzieć jak posługiwać się klawiaturą. Rozumiem 20 lat temu, ale teraz to by trochę utrudniało […]

Jak wyznaczyć stopień utlenienia na podstawie wzoru strukturalnego?

Trochę zapuściłam tą stronę, przyznam szczerze że dawno nie miałam okazji niczego dopisać. Na szczęście w jednym z artykułów (Stopień utlenienia, 8.11.2009) pojawiło się pytanie: Jak można wyznaczyc stopień utlenienia na podstawie wzoru strukturalnego ? […]

Jak określać odczyn roztworów wodnych różnych substancji?

Jak określać odczyn wodnych roztworów? Odczyn roztworu może być kwaśny, obojętny lub zasadowy. Zależy on od kilku zachodzących procesów: dysocjacji i hydrolizy. Oczywście nie wszystkie związki tym procesom ulegają. Dlatego potrzebujesz znać podstawowe właściwości związków, jak: […]

Hydroliza (w roztworach wodnych)

Hydroliza To pojęcie jest w chemii dość popularne – dotyczy zarówno pewnego rodzaju reakcji w chemii organicznej, jak i procesu zachodzącego w wodnych roztworach niektórych soli. Tutaj zajmiemy się wodnymi roztworami soli. Pierwsze i najważniejsze […]

Półogniwa

Rodzaje półogniw Półogniwo to płytka metalowa (lub grafitowa) zanurzona w roztworze jonów. W zależności od roztworu i rodzaju płytki możemy wyróżnić kilka rodzajów półogniw. Elektroda to z kolei sama płytka metalowa (lub grafitowa). [dopiero w […]

Jak odróżnić wzór tlenku, nadtlenku i ponadtlenku?

Jak poznać, czy związek jest tlenkiem, nadtlenkiem lub ponadtlenkiem? Musisz pamiętać, że: tlen w nadtlenkach jest na -I stopniu utlenienia a w ponadtlenkach na -1/2. Nadtlenki tworzą raczej metale pierwszej i drugiej grupy, oraz wodór […]

Utleniacze i reduktory

Myli Ci się czasem co jest co? W szkole podawana definicja brzmi: utleniacz to jest to, co się redukuje. Jak to zapamiętać i nie zwariować?:-) Wyobraź sobie boksera. Czy bokser na ringu boksuje sam siebie […]

Reakcje egzo- i endo-

Reakcja ezgoenergetyczna – w jej wyniku wydziela się energia. (Produkty mają niższą energię niż substraty). Reakcja endoenergetyczna – w jej wyniku energia zostaje pochłonięta przez układ (produkty mają wyższą energę niż substraty).   Reakcja/proces egzotermiczny […]

Chrom – konfiguracja elektronowa

Konfiguracja Konfiguracja chromu wyglądałaby następująco, gdyby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami rozmieszczania elektronów: 24Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 elektrony walencyjne zapisane graficznie (klatkowo) Jak widzisz w zapisie klatkowym, taki układ dla atomu jest […]

Wodorosole

Standardowo, kiedy zmieszamy ze sobą stechiometryczną ilość (czyli wynikającą z równania reakcji) kwasu i zasady powstaje w wyniku reakcji sól. Jednak jeśli zasady jest w stosunku do kwasu za mało, nie cały kwas ulega reakcji. […]

Reakcje jonowe – jak je zapisać?

Reakcje jonowe polegają na łączeniu się jonów w cząsteczki. Jony mogą się połączyć trwale (powodując zajście reakcji) tylko w kilku wypadkach: powstaje substancja trudnorozpuszczalna (nie ulegającą dysocjacji) powstająca cząsteczka jest gazem i może opuścić układ […]

Moc kwasów

O tym jak mocny jest kwas decyduje jego zdolność do dysocjacji, czyli do oddawania protonów (jonów wodoru: H+). Im mocniejszy kwas, tym więcej jonów wodoru znajdzie się w roztworze wodnym tego kwasu. Moc kwasów tlenowych i […]

Hydroksosole

Podobnie jak w przypadku wodorosoli są to produkty niepełnej reakcji kwasu i zasady. Tym razem jednak w nadmiarze jest zasady – czyli brakuje cząsteczek kwasu do pełnej reakcji zobojętnienia. Fe(OH)3 + 3 HCl  →  FeCl3 + […]

Chrom i jego związki

Chrom to metal, położony w bloku d. Ma 24 elektrony. Z układu okresowego wiadomo, że znajduje się w 4 okresie – a więc posiada 4 powłoki elektronowe. Chrom jest srebrzystym metalem odpornym na korozję (ulega pasywacji) […]

Warunki normalne i standardowe

Warunki normalne i warunki standardowe to pewne umowne wartości temperatury i ciśnienia (a czasem i stężenia), które mają za zadanie ułatwić porozumiewanie się chemikom i fizykom, oraz pozwalają gromadzić wiedzę chemiczną w sensowny, łatwy do […]