Właściwości związków i pierwiastków chemicznych – JR

Właściwości związków i pierwiastków chemicznych

Mangan i jego związki

Mangan Mangan – szary metal ciężki, w stanie czystym ma mniejszą odporność na korozję niż gdy zawiera domieszki. Używa się go do wzbogacania stopów – polepsza ich twardość i ciągliwość. Jest to bardzo ważny mikroelement. […]

Konfiguracja manganu

Mangan, to metal należący do bloku d układu okresowego, posiadający 25 elektronów.   Konfiguracja pełna: 25Mn   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5   Konfiguracja klatkowa (zapis graficzny):   Mangan ma „bardzo ładną“ konfigurację elektronów […]

Żelazo – konfiguracja, jony

Zaczniemy od konfiguracji samego atomu żelaza. Na przykładzie żelaza przypomnimy sobie podstawowe wiadomości z budowy atomu, dotyczących konfiguracji 🙂 Konfiguracja (zapis powłokowy) 26Fe              K2 L8 M14 N2 Konfiguracja pełna 26Fe             1s2 2s2 2p6 3s2 […]

Chrom – konfiguracja elektronowa

Konfiguracja Konfiguracja chromu wyglądałaby następująco, gdyby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami rozmieszczania elektronów: 24Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 elektrony walencyjne zapisane graficznie (klatkowo) Jak widzisz w zapisie klatkowym, taki układ dla atomu jest […]

Chrom i jego związki

Chrom to metal, położony w bloku d. Ma 24 elektrony. Z układu okresowego wiadomo, że znajduje się w 4 okresie – a więc posiada 4 powłoki elektronowe. Chrom jest srebrzystym metalem odpornym na korozję (ulega pasywacji) […]