Termochemia – JR

Reguła przekory Le Chatelier’a i Brauna

Reguła przekory Le Chatelier’a i Brauna określa zachowanie układu wytrąconego ze stanu równowagi. Nazywa się regułą przekory, bo układ zawsze robi Ci na przekór. Jak mu zabierzesz jakiś składnik – to on tak będzie zmienał […]

Jednostki temperatury

Najczęściej spotykasz się z dwiema wielkościami związanymi z temperaturą: Kelvinami i stopniami Celsjusza. (coś takiego jak „stopnie Kelvina“ nie istnieje! Mówimy po prostu: Kelviny). Z popularnych i powszechnie używanych istnieje jeszcze skala Fahrenheita. Kelvin a Celsjusz Skala […]

Reakcje egzo- i endo-

Reakcja ezgoenergetyczna – w jej wyniku wydziela się energia. (Produkty mają niższą energię niż substraty). Reakcja endoenergetyczna – w jej wyniku energia zostaje pochłonięta przez układ (produkty mają wyższą energę niż substraty).   Reakcja/proces egzotermiczny […]