Reakcje jonowe i roztwory wodne – JR

Reakcje jonowe i roztwory wodne

Dysocjacja

Dysocjacja elektrolityczna to rozpad substancji na jony pod wpływem wody. Dysocjacji ulegają kwasy, zasady i sole. Tlenki nie dysocjują w wodzie. Kwasy dysocjują na kationy wodoru (protony) i aniony reszty kwasowej. Zasady dysocjują na kation metalu […]

Roztwory buforowe

Bufory Mieszaniny buforowe to mieszaniny posiadające pewną ważną cechę – kiedy dodajemy do nich kwasu lub zasady, praktycznie nie zmieniają one swojego pH. Normalnie dodatek nawet niewielkiej ilości kwasu zmniejsza pH dość znacząco. W przypadku […]

Reakcje jonowe

Na czym polegają reakcje jonowe? Reakcje jonowe to takie, które przebiegają w roztworach wodnych pomiędzy jonami i atomami lub cząsteczkami: reakcje strąceniowe BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl zapis jonowy: Ba2+ + 2Cl– + 2Na+ […]

Jak określać odczyn roztworów wodnych różnych substancji?

Jak określać odczyn wodnych roztworów? Odczyn roztworu może być kwaśny, obojętny lub zasadowy. Zależy on od kilku zachodzących procesów: dysocjacji i hydrolizy. Oczywście nie wszystkie związki tym procesom ulegają. Dlatego potrzebujesz znać podstawowe właściwości związków, jak: […]

Hydroliza (w roztworach wodnych)

Hydroliza To pojęcie jest w chemii dość popularne – dotyczy zarówno pewnego rodzaju reakcji w chemii organicznej, jak i procesu zachodzącego w wodnych roztworach niektórych soli. Tutaj zajmiemy się wodnymi roztworami soli. Pierwsze i najważniejsze […]

Reakcje jonowe – jak je zapisać?

Reakcje jonowe polegają na łączeniu się jonów w cząsteczki. Jony mogą się połączyć trwale (powodując zajście reakcji) tylko w kilku wypadkach: powstaje substancja trudnorozpuszczalna (nie ulegającą dysocjacji) powstająca cząsteczka jest gazem i może opuścić układ […]

Iloczyn rozpuszczalności – czy wszystko się rozpuszcza?

Co to jest iloczyn rozpuszczalności? Jest to iloczyn stężeń jonów substancji trudno rozpuszczalnej w roztworze nasyconym. To najważniejsze  dla Ciebie:  w roztworze NASYCONYM. Oznacza się go jako IR lub KSO Wróćmy na chwilę do kinetyki. […]