Hydroliza – JR

Estryfikacja – powstawanie estrów

Estryfikacją nazywamy reakcję chemiczną czego wynikiem jest powstanie estrów. Najczęstsza reakcja zachodzi pomiędzy kwasami oraz alkoholami, stosowane są również inne metody na syntezę estrów i należą do nich bezwodniki oraz chlorki kwasowe. Estryfikacja  w której […]

Hydroliza w przemyśle spożywczym

Hydroliza to reakcja rozkładu substancji w wodzie, przebiegająca wg. wzoru ogólnego: AB  + H  .  OH    ___> AH + BOH AB – substancja która ulega hydrolizie AH i BOH – to produkty hydrolizy czyli hydrolizanty […]

Co warto wiedzieć o… wodzie?

Czym jest woda każdy wie, ale czy na pewno? Woda jest potrzebna, niezastąpiona i o tym wie z pewnością każdy. Bez wody nie byłoby możliwe życie na Ziemi, nie byłoby możliwie przeprowadzanie wielu reakcji chemicznych […]

Kinetyka hydrolizy sacharozy katalizowanej przez inwertazę

Celem kinetyki reakcji chemicznych jest badanie szybkości z jaką przebiega reakcja, która zależna jest od różnych czynników t.j. stężenie reagentów, temperatura, obecność katalizatorów. Jej zadaniem jest również ustalenie jaki charakter ma reakcja oraz matematyczne ujęcie […]

Hydrolizaty białkowe

Od połowy XX w wzrosło stosowanie substancji dodatkowych, mających na celu poprawę jakości sensorycznej wybranych potraw mających pochodzenie zwierzęce i roślinne, do których należą m.in. preparaty przyprawowe. Grupa ta obejmuje także hydrolizaty białkowe. Produkcja do […]

Hydroliza tłuszczów

Tłuszcze ulegają hydrolizie zasadowej, która zwana jest także reakcją zmydlania lub saponifikacją tłuszczów. Wykorzystuje się ją powszechnie w przemyśle przy otrzymywaniu mydła. Hydroliza tłuszczów zachodzi również w organizmach ludzi i zwierząt, ale tylko przy obecności […]

Hydroliza sztucznego miodu

Sztuczny miód jest zupełnie inny niż naturalny, nigdy się nie krystalizuje i nie zawiera dekstryn, które powstają w wyniku hydrolizy skrobi enzymatycznej lub spowodowanej kwasem mineralnym. Zapach miodu sztucznego wzbogaca się aromatami lub łączy z […]

Hydroliza soli

Hydrolizą soli nazywamy reakcję chemiczną, która zachodzi po dysocjacji elektrolitycznej (procesie rozpadu cząsteczek związków chemicznych na kationy i aniony (jony)) soli podczas rozpuszczania w wodzie. Roztwory soli są zasadowe, bardziej lub mniej kwaśne i nie […]

Hydroliza skrobi

Rozpatrując skrobię  jako biopolimer (zbudowaną z  jednostek glukozowych które się powtarzają), możemy zauważyć, że ulega podobnie do dwucukrów i innych oligosacharydów reakcjom hydrolizy. Jest to reakcja rozpadu wiązania glikozydowego w wodzie wraz  z obecnymi tam katalizatorami […]

Hydroliza estrów

ESTER i WODA -> KWAS i ALKOHOL HCOOC3H7 + H2O -> HCOOH + C3H7OH Można je również hydrolizować w wodnym roztworze zasady oraz kwasu. Wynikiem reakcji jest kwas karboksylowy i alkohol. Biorąc pod uwagę środowisko […]

Hydroliza enzymatyczna

Nowoczesne rolnictwo powinno koncentrować się na wykorzystaniu nowych osiągnięć w tej dziedzinie, jakim jest np. stosowanie naturalnych preparatów, które oparte są na aminokwasach. Stosuje się je w zrównoważonych metodach upraw i nawożeniu roślin uprawnych. Produkcja […]

Reakcje kwasowo-zasadowe alkoholi i fenoli

Alkohole jak również fenole mogą występować jako donory protonu, które mają zdolności jego oddawania. Posiadają one właściwości jak kwasy Brönsteda. Odłączenie protonu z alkoholu powoduje powstanie anionu alkoholanowego, natomiast z fenolu powstanie anionu fenolanowego. Różnica […]

Solwoliza

Solwoliza jest reakcją chemiczną. W wyniku solwolizy określony związek chemiczny, który znajduje się w roztworze, reaguje z rozpuszczalnikiem, jonem liatowym bądź lioniowym. Najczęściej jest tak, iż w czasie reakcji solwolizy cząsteczka rozpuszczalnika działa jako tak […]

Hydroliza białek

Hydroliza białek jest procesem ich rozkładu, który zachodzi podczas ogrzewania białek wraz z dodatkami do których należą: woda, kwas siarkowy (VI) lub chlorowodorowy. Produktem hydrolizy białek są aminokwasy. Hydrolizę białek można przeprowadzać na jeden z […]

Hydroliza celulozy

Związki takie jak glukoza, sacharoza, skrobia oraz celuloza należą do tej samej grupy, które nazywane są cukrami lub sacharydami. W ich skład wchodzą trzy pierwiastki t.j. węgiel, wodór oraz tlen. Cukry tworzą się w częściach […]

Reakcja zobojętniania

Reakcja zobojętniania zwana inaczej reakcją neutralizacji (Odwrotna reakcja zobojętniania to reakcja hydrolizy) zachodzi pomiędzy kwasem i zasadą, prowadzi do zmian pH w środowisku reakcji w stronę obojętnego odczynu. W wyniku reakcji powstaje sól oraz woda […]

Hydroliza cukrów

Glukoza, sacharoza, skrobia i celuloza to grupa związków chemicznych zwana cukrami (sacharydami). Zwane są one czasem węglowodanami, ze względu na swój skład. Zawierają węgiel, tlen i wodór, gdzie stosunek wodór – tlen wynosi 2:1. Sacharydy […]

Sacharoza

Sacharoza to związek organiczny, który należy do grupy węglowodanów i złożony jest z fruktozy oraz sacharozy. Jest ona podstawowym składnikiem cukru buraczanego i trzcinowego. Sacharoza to disacharyd, czyli cukier złożony z reszt monosacharydowych, które połączone […]

Katalizator – co to takiego?

Katalizator, mówiąc najogólniej, jest substancją chemiczną, którą dodaje się do układu w celu przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej. Ma on za zadanie wywołać zmianę ścieżki kinetycznej wspomnianej reakcji chemicznej, na ścieżkę z niższą energią aktywacji. Wiele […]