Fizyka – Strona 3 – JR

Całki ruchu

6.1 Wiadomości wstępne 6.2 Dowód istnienia całek ruchu 6.3 Całka pędu 6.4 Całka momentu pędu 6.5 Całka energii 6.6 Położenia równowagi 6.1 Wiadomości wstępne Prawa zachowania są tzw. całkami ruchu. Równanie ruchu (6.1) jest równaniem […]

Budowa atomu

2.1 Jądrowy model atomu Rutherforda. Rozpraszanie cząstek α 2.1.1 Doświadczenie Chadwicka 2.2 Budowa atomu 2.3 Serie widmowe atomu wodoru 2.4 Teoria Bohra budowy atomu wodoru 2.5 Wpływ ruchu jądra na wartość stałej Rydberga. Masa zredukowana […]

Bryła Sztywna

22.1 Wiadomości wstępne 22.2 Ruch postępowy i obrotowy 22.3 Energia kinetyczna bryły sztywnej 22.4 Moment bezwładności 22.5 Transformacja momentu bezwładności 22.6 Główne osie bezwładności 22.7 Moment pędu bryły Wiadomości wstępne Bryłą sztywną nazywamy układ cząstek […]