Elektrochemia – JR

Zastosowanie elektrolizy

Elektroliza znalazła zastosowanie przede wszystkim do otrzymywania pewnych związków (jak NaOH) oraz do oczyszczania metali. Omówimy poniżej kilka podstawowych zastosowań:-) Otrzymywanie NaOH. Stosowane się przede wszystkim dwie metody. Metoda przeponowa polega na elektrolizie solanki (solanka […]

Akumulator ołowiowy – jak działa?

Jak zbudowany jest akumulator ołowiowy? Akumulator ołowiowy zbudowany jest z dwóch elektrod: jedna to czysty ołów, a druga jest pokryta tlenkiem ołowiu (IV). Elektrody zanurzone są w ok. 37% kwasie siarkowym (VI). W bardzo dużym […]

Półogniwa

Rodzaje półogniw Półogniwo to płytka metalowa (lub grafitowa) zanurzona w roztworze jonów. W zależności od roztworu i rodzaju płytki możemy wyróżnić kilka rodzajów półogniw. Elektroda to z kolei sama płytka metalowa (lub grafitowa). [dopiero w […]