Chemia w liceum – Strona 3 – JR

Właściwości fizyczne i chemiczne – które to?

Właściwości wszystkich substancji możemy podzielić na dwie grupy: właściwości fizyczne i chemiczne. Właściwości fizyczne Określasz je w oparciu o zjawiska fizyczne – czyli procesy. rozpuszczalność (rozpuszczanie to zjawisko fizyczne) temperatura topnienia i wrzenia barwa higroskopijność […]

Iloczyn rozpuszczalności – czy wszystko się rozpuszcza?

Co to jest iloczyn rozpuszczalności? Jest to iloczyn stężeń jonów substancji trudno rozpuszczalnej w roztworze nasyconym. To najważniejsze  dla Ciebie:  w roztworze NASYCONYM. Oznacza się go jako IR lub KSO Wróćmy na chwilę do kinetyki. […]