Chemia nieorganiczna – JR

Stopień utlenienia

Stopień utlenienia to pojęcie proste a jednocześnie często w chemii spotykane. Pozwala nam pośrednio na konstruowanie struktury przestrzennej cząsteczek (wiemy ile wiązań utworzy dany atom), możemy dzięki niemu stwierdzić czy substancja będzie miała własności utleniające […]

Dysocjacja

Dysocjacja elektrolityczna to rozpad substancji na jony pod wpływem wody. Dysocjacji ulegają kwasy, zasady i sole. Tlenki nie dysocjują w wodzie. Kwasy dysocjują na kationy wodoru (protony) i aniony reszty kwasowej. Zasady dysocjują na kation metalu […]

Nadtlenki i ponadtlenki

Nadtlenki  Są to związki pierwiastków z tlenem, w których tlen występuje na -I stopniu utlenienia (posadają jon O22-). Mają działanie silnie utleniające i są związkami nietrwałymi:   Woda ulteniona: 3% roztwór nadtlenku wodoru w wodzie […]

Jak wyznaczyć stopień utlenienia na podstawie wzoru strukturalnego?

Trochę zapuściłam tą stronę, przyznam szczerze że dawno nie miałam okazji niczego dopisać. Na szczęście w jednym z artykułów (Stopień utlenienia, 8.11.2009) pojawiło się pytanie: Jak można wyznaczyc stopień utlenienia na podstawie wzoru strukturalnego ? […]

Hydroliza (w roztworach wodnych)

Hydroliza To pojęcie jest w chemii dość popularne – dotyczy zarówno pewnego rodzaju reakcji w chemii organicznej, jak i procesu zachodzącego w wodnych roztworach niektórych soli. Tutaj zajmiemy się wodnymi roztworami soli. Pierwsze i najważniejsze […]

Jak odróżnić wzór tlenku, nadtlenku i ponadtlenku?

Jak poznać, czy związek jest tlenkiem, nadtlenkiem lub ponadtlenkiem? Musisz pamiętać, że: tlen w nadtlenkach jest na -I stopniu utlenienia a w ponadtlenkach na -1/2. Nadtlenki tworzą raczej metale pierwszej i drugiej grupy, oraz wodór […]

Wodorosole

Standardowo, kiedy zmieszamy ze sobą stechiometryczną ilość (czyli wynikającą z równania reakcji) kwasu i zasady powstaje w wyniku reakcji sól. Jednak jeśli zasady jest w stosunku do kwasu za mało, nie cały kwas ulega reakcji. […]

Moc kwasów

O tym jak mocny jest kwas decyduje jego zdolność do dysocjacji, czyli do oddawania protonów (jonów wodoru: H+). Im mocniejszy kwas, tym więcej jonów wodoru znajdzie się w roztworze wodnym tego kwasu. Moc kwasów tlenowych i […]

Hydroksosole

Podobnie jak w przypadku wodorosoli są to produkty niepełnej reakcji kwasu i zasady. Tym razem jednak w nadmiarze jest zasady – czyli brakuje cząsteczek kwasu do pełnej reakcji zobojętnienia. Fe(OH)3 + 3 HCl  →  FeCl3 + […]

Właściwości fizyczne i chemiczne – które to?

Właściwości wszystkich substancji możemy podzielić na dwie grupy: właściwości fizyczne i chemiczne. Właściwości fizyczne Określasz je w oparciu o zjawiska fizyczne – czyli procesy. rozpuszczalność (rozpuszczanie to zjawisko fizyczne) temperatura topnienia i wrzenia barwa higroskopijność […]

Iloczyn rozpuszczalności – czy wszystko się rozpuszcza?

Co to jest iloczyn rozpuszczalności? Jest to iloczyn stężeń jonów substancji trudno rozpuszczalnej w roztworze nasyconym. To najważniejsze  dla Ciebie:  w roztworze NASYCONYM. Oznacza się go jako IR lub KSO Wróćmy na chwilę do kinetyki. […]